IT-Transformation och Strategi

 

Förändringens tid ställer krav

IT-världen var tidigare teknologistyrt och investeringar gjordes i teknik. Nu har IT blivit allt mer verksamhetsstyrt och behoven avgör vilka satsningar och investeringar som behöver göras. Vi tror att bolagsanpassade strategier är nyckeln till hållbar transformation.

Våra konsulter trivs och är vana vid föränderliga miljöer. De utmanar ständigt det befintliga och driver på nya satsningar. Att söka nya perspektiv och idéer för att stimulera innovation och förändring är en drivkraft.
Genom att formulera sig trovärdigt och förmedla information tydligt och enkelt både muntligt och skriftligt uppfattas våra konsulter som trygga och tydliga ledare.

 Exempel på roller:

  • Enterprise Architect
  • Solution Architect
  • Technical Lead