IT Management

 

IT Management som ger dig framgång

När allt fungerar som det ska tänker folk inte ens på IT. Den digitala hjälpredan bara finns där och gör livet bekvämt för dina anställda. När IT upplevs besvärligt och omständigt blir verksamhetens vardag ohållbar. Det kan märkas i personalomsättning och får allt som oftast ekonomisk påverkan. Vi kan bistå med en rad olika roller för att upprätthålla en bra leverans inom IT.

Om ni står inför en förändring, till exempel när befintliga system ska uppdateras eller integreras med nya, så har vi enastående kollegor som kan bistå för att ni skall nå framgång.

Exempel på IT Managent roller:

 • Project manager
  Med effektiv kommunikation och ett anpassat ledarskap för att nå mål i rätt tid på rätt sätt.
 • Change manager
  Genom att planera, genomföra, verifiera och spåra förändringar i såväl test- som i produktionsmiljöer att håller vi risker och verksamhetsnytta på rätt nivå.
 • Test Manager
  Att skapa och upprätt hålla givna parametrar med noggrannhet strukturerat hantera problemlösning på ett kommunikativt sätt för att uppnå kvalitetssäkra IT-system.
 • Program manager
  På ett linjerat sätt uppnå kombinerade fördelar med flera projekt och därmed uppnå mätbar framgång som uppfyller flertal uppsatta mål.
 • Controller

Exempel på interim roller:

 • CIO
  Med fokus på organisationen i sin helhet säkra IT leveranser som skapar mervärde ekonomiskt är verksamhetsanpassade och tillförlitliga.
 • CDO
  Att analysera processer, identifiera verksamhetsnytta och därmed styra den digitala transformationen för organisationen.
 • COO
  Med gott ledarskap upprätt hålla leveransavtal gällande IT-drift. Styra och leda förändringsarbete inom IT-drift.

Exempel på Advisory:

 • Styrgruppsmedlem
 • Projektledarrådgivning
 • PMO