Våra tjänsteområden

Hos oss finner du kompetenta eldsjälar med hjärta, hjärna och engagemang.

För att vår kund skall känna trygghet erbjuder vi en friktionsfri och enkel väg in till våra konsulter. När du tar in en konsult från oss får du indirekt tillgång till all kompetens i bolaget då vi arbetar som ett team internt, vi delar med oss av varandras kunskap och tar del av varandras erfarenheter.
IT Management

Huvudfokus för IT Management är upprätthållande av vad tekniken möjliggör. Detta kräver övergripande teknisk kunnighet samt insikt i affärsstrategier. GetIT Nordic erbjuder erfarna IT managementkonsulter som ger mervärde för kund att hantera de grundläggande förvaltningsfunktionerna, så som budgetering, uppföljning och kontroll. Våra IT Managers har även bred erfarenhet av organisationsstrukturering, personal samt förändringshantering.

Datacenter och Infrastrukturspecialister

Vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder de bästa råden utifrån strategierna för datacenter, arkitektur och relaterade teknologier. Leverantörsoberoende är GetIT Nordics ledstjärna. Utan egenintresse möjliggör vi att kunderna får så bra avkastning som möjligt på sina investeringar, därför är vi angelägna om att föreslå de råd och lösningar som passar kunden bäst.  Vi är specialister på att skapa bra kravbeskrivningar,  hitta kreativa lösningar för att sedan genomföra och implementera dom.

IT-Transformation och Strategi

För att lyckas med transformation behöver inriktning och strategi vara tydlig.
GetiIT Nordic kan med sina strateger hjälpa er att definiera en tydlig bild av företagets IT-inriktning baserat på ledningens konkurrensfördelar och verksamhetens konkreta behov. Att se framtida mål och förbättringar för att öka leveransers lönsamhet är ett av våra specialist områden.
Våra transformationsledare ser helheten i en leverans. Att få med sig organisationen och anpassa eller förändra kultur och arbetssätt är ett av verktygen. För att nå förbättring och förändring tror vi att man skall vara mångsidig och kunna göra sig förstådd hos ledning, verksamhet och IT-avdelning.

Verksamhetsapplikationer

GetIT Nordic:s mobila verksamhetsapplikationer har till uppgift att effektivisera processer i organisationens vardag. Vi hjälper våra kunder med systemstöd att få insikt och där med medvetet uppfylla verksamhetens behov inom området.