Strategi og Transformasjon

Det er fortsatt stor forvirring og usikkerhet rundt «Skyen», og hvilke muligheter, begrensninger og endringer dette faktisk representerer. Det er derimot stor enighet om at enhver virksomhet og organisasjon blir påvirket og må forholde seg til det.

Det er mange aktører og det kommer stadig nye. Samtidig dukker det opp andre spørsmål som; Hva skal jeg bruke den til? Hva skal jeg ha i skyen? Hva koster det? Hvem burde jeg velge? Hva passer meg best? Hva med sikkerheten? Hva med norsk lov?

Det er ikke noe enkelt svar på dette, da dette er noe hver enkel bedrift må tilpasse sine behov og se på hva som passer dem best. Ingen er like og «skyen» er heller ikke svaret på alt.

GetIT Nordic tilbyr tjenester for å hjelpe til med å finne ut hvordan virksomheten best kan dra nytte av skyen og av sitt interne IT-miljø. GetIT Nordic kan sy dette sammen og ønsker å hjelpe våre kunder med å se fordelen med automatisering og en riktig skystrategi under ett.

 Vi kan hjelpe våre kunder med:

  • Foranalyse: Vi gjør en undersøkelse på hva ditt selskap kan oppnå ved å ta automatisering og sky til et ytterpunkt og hva vi anbefaler ut i fra dine ønsker. Hva er mulig å oppnå og hvilken strategi bør du ha?
  • Kravspesifikasjon: Vi hjelper våre kunder med å lage kravspesifikasjon basert på foranalysen og de konklusjoner dette resulterte i.
  • Prosjektledelse: Vi har dyktige prosjektledere som kan bistå igjennom hele prosjektet.
  • Prosjektgjennomføring: Vi har dyktige arkitekter og konsulenter som kan bistå i gjennomføringen og realiseringen av prosjektet.