Våre tjenesteområder

Noe som kjennetegner en IT plattform av i dag er at den er tjenesteorientert og bygger på automatiserte leveranse– og driftsmodeller. Med innebygde funksjoner for enkelt å integrerte tjenester på tvers av interne og eksterne tjenesteleverandører. En plattform der tjenestene leveres via selvbetjening til interne brukere så vel som driftspersonell og sluttkunder. Der den interne IT avdelingen fungerer som et IT-servicesenter og tjenestemegler med fokus på virksomhetens forretningsmål og strategi.

GetIT Nordic sine tjenesteområder bygger opp under, og er spesielt rettet inn mot, å avhjelpe og bidra til å gjøre veien til et mer moderne og tidsriktig IT-miljø for virksomheten så enkel og friksjonsfri som mulig.
IT Ledelse

GetIT Nordic AS leverer senior IT ledelse med lang erfaring fra flere bransjer og kan vise til gode resultater. GetIT Nordic setter høye krav til våre medarbeidere innen arbeidsmetodikk og sertifiseringer. Alle våre prosjektledere er PRINCE2 sertifisert og alle testledere er sertifisert ISTQB.

Datasenter og Infrastruktur

GetIT Nordic er produsentuavhengig og har derfor muligheten til å gi våre kunder de beste råd rundt datasenter strategi, arkitektur og teknologi. Vi er opptatt av at våre kunder skal få mest mulig utbytte av sine investeringer og initiativer innen IKT prosjekter og løsninger. Vi kan gå inn og hjelpe med å lage gode kravspesifikasjoner, finne kreative og innovative løsninger og gjennomføre og implementere løsningene.

Strategi og Transformasjon

Det er fortsatt stor forvirring og usikkerhet rundt «Skyen», og hvilke muligheter, begrensninger og endringer dette faktisk representerer. Det er derimot stor enighet om at enhver virksomhet og organisasjon blir påvirket og må forholde seg til det.

Forretningsapplikasjoner