Harald Hoff

Senior Testleder

Om Harald

Med allsidig erfaring fra helse, offentlig og privat virksomheter i Norge og Sverige har Harald mye kunnskap om testledelse og kvalitetssikring. Han har jobbet med tradisjonell prosjektmodell og LEAN metodikk, der korte intervall av utvikling og test skaper synlige resultat på kort tid. Han er vant med å analysere og omdanne krav til funksjonelle tester og har jobbet både på leverandør og mottakersiden. Han har erfaring av testverktøy for å håndtere krav, testløp og avvik i tillegg til Reporting av status. Han har stor erfaring fra mobile løsninger og er spesielt interessert i brukervennligheten og vil forbedre brukerens opplevelse uten å devaluere kravet til kvalitet og sikkerhet.

 

 Tidligere erfaringer

Delprosjektleder Test

Politi Direktoratet Oslo

2019

NPID er et stort prosjekt i Politidirektoratet som skall ta frem nye pass og et nytt ID-kort til bruk i Norge. Prosjektet har som mål å levere nye pass og ID-kort i 2020. Haralds oppdrag er å lede arbeide med å kvalitetsikre leveranser fra hovedleverandør og fastsette strategi og planer for akseptsansetest av nye pass og ID-kort. Leveransene er både teknisk utstyr og applikasjoner. Delprosjektet består av 4 testledere og et antall testere og fagpersoner som gjennomfører funksjonelle og ikke-funksjonelle tester.
Tekniker/Miljø- Jira, Confluence, TM4J


Senior Test Lead

Hurtigruten AS Oslo

2017-2018

Harald er tatt inn som senior test leder for implementering av en ny og avansert booking applikasjon i Hurtigruten. Applikasjonen er utviklet offshore og Harald har den daglige kontakten med leverandørens test team og nøkkelpersoner i Hurtigrutens organisasjon. Han leder et internasjonalt test team i funksjonell testing, integrasjonstest og akseptansetest for å sikre god kvalitet i det største IT prosjektet i Hurtigrutens historie.


Kanban Master / Operations Manager

Ericsson AB

2016-2017

Ericsson er i gang med å samle alle lokale testlab i tre globale testsenter for å effektivisere og rasjonalisere driften. Som Kanban master / Operations Manager skal Harald koordinere alle aktiviteter for å ta imot, installere og drive Ericsson testinstallationer for interne kunder og lede og styre to team av teknikere og avholde ukentlig statusoppdatering for interne kunder.
Tekniker/Miljø- Ericsson interne program for tickets og matrialhåntering, Jira, MS Office
Produkter: HP, Dell, Juniper, Extreme, Ericsson


Testleder

GetIT Nordic AS

2015

GetIT Nordic er et konsulent- og rådgivnings- selskap innen IT ledelse og automatisering. Harald sin rolle i selskapet er testledelse med fokus på automatisert testing og test prosesser.


Test- og Migrasjonsleder TB & IN Service Migration

Sogeti - Netcom AS

2014-2015

Netcom oppdaterte en bedriftstjeneste som åpner muligheten for nye tjenester til sine kunder. Som Test manager var oppdraget å sette test Scope, planlegge og gjennomføre alle deler av akseptansetest og som Migration manager planlegge og gjennomføre migrering av kunder i flere land. Avløst som test manager og migrasjon manager etter planleggingsfasen ved bytte av jobb.

Tekniker/Miljø- HP ALM 11, MS Prosjekt


Testleder Web applikasjoner via VPN & Startportalen

Sogeti - Sykehuspartner

2014

Sykehuspartner ville øke sikkerheten med ekstern access for brukere i Sykehus Østfold. Oppdraget var å teste sikker tilgang til applikasjoner via startportalen og VPN. Som testleder var han ansvarlig for omfangsbeskrivelse, design og allokering av utførende ressurser samt planlegging, tilrettelegging og testingen. Verifiseringen av alle applikasjoner ble avsluttet med testrapport og rekommandasjoner.

Tekniker/Miljø- Excel


Testkoordinator LAB-prosjektet

Sogeti - Sykehuspartner

2014

Sykehuspartner har innført et nytt labratoriesystem for sykehuset i Østfold. Prosjektet gjennomførte akseptansetest av den innkjøpte løsningen. Som en av flere test koordinator innleid via Cap Gemeni var han ansvarlig for verifikasjon av all dokumentasjon fra leverandøren samt å publisere testprogress innom prosjektet. Prosjektet ble omorganisert og oppdraget avsluttet før akseptansetesten var klar.
Tekniker/Miljø- HP ALM 11, Jira


Testleder VISMail II

Sogeti - Utlendingsdirektoratet

2014

Utlendingsdirektoratet introduserte Biztalk i kommunikasjon med andre land innen Schengen. Under ledelse av Cap Gemini bygde prosjektet en løsning som forenklet den manuelle håndtering av meldinger. Under hans ledelse ble systemtest ferdigstilt med testrapport og oppdraget avsluttet.
Tekniker/Miljø- MS Microsoft Visual Studio – Team Foundation server


Radio Manager – Terminals and phones

Ework - Hi3G Sweden

2013

3 er en av fire svenske telecom operatører som har eget nettverk. Alle produkter som selges av operatøren må gjennomgå en godkjennelse for å kunne brukes i deres nettverk. Oppdraget som Radio manager var å effektivisere og modernisere testsituasjonen parallelt med den normale godkjennelsen av produkter. Ved siden av Harald var det to ressurser som utførte testene
Testledelse og planlegging av test for tre personer
Funksjonell testing av radioytelse og signalering
Feilsøking av kundeproblemer.

Tekniker/Miljø- Excel for testplanen, QXDM / OSIX / Jupiter / CID analyseprogram, Jira,
WCDMA / LTE mobilstandard


Testleder RBS I&V

DFind - Ericsson ABD

2010-2013

Ericsson er verdens største produsent av telekom og Kista er et av tre utviklingssenter som bygger nye radio baser (RBS6000). RBS I&V tester radiostasjon mot interne krav og sertifisering imot myndighetskrav. Avdelingen bestod av 16 testere, tre testledere og støttefunksjoner. Oppdraget var å planlegge, organisere og gjennomføre systemtest med tildelte testere, rapportere status, feil og sluttresultat.

Tekniker/Miljø- MS Project, Lean, VASS, Replir og andre Ericsson system


Testleder for Radio test og akseptansetest

Sony Ericsson Mobile Communications

2004-2009

Oppdraget var å planlegge og organisere akseptansetest på plass i kundens mobilnett. Ved siden av å gjennomføre kommunikasjonstest i mobilt miljø og oppdager feil i ytelse og interaksjonen mellom mobiltelefon og system med hjelp av analyseverktøy. Testgruppen var SEMC ansatte fra ulike deler av organisasjonen eller innleid fra India. Testperioden var fra 2 uker til 2 måneder.
Tekniker/Miljø- HP Qualitycenter, Rational Clearquest, 3GPP, MSlog, DebugMUX, TEMS, Ethereal, MS Office
Produkter: Smartphones P1, T650, K770, W910, G700, G900, W902, C702, C902, C905, W595


Project Manager/ Verification

Sony Ericsson Mobile Communication

2001-2004

Prosjektleder med ansvar for test av hardware, sertifisering og verifisering av Software i avanserte telefoner med 60 prosjektmedlemmer på fire geografiske plasser. Tid- og ressursplanlegging ifølge TTM (adoption av PROPS). Budsjett kalkulering og follow up.
Kontroll av underleverandører med fokus på budsjett og kvalitet. Kvalitetskontroll og rapportering. Oppfølging og dokumentasjon av erfaring for overføring til neste prosjekt.

Tekniker/Miljø- Lotus Notes, MS project, Matric resussverktøy
Produkter: Smartphones P900- P910


Manager Support Office

Ericsson Mobile Communication

2000-2001

Lede et prosjektkontor med fem prosjektledere og spesialister innom reservedelshåntering, reparasjoner, brukerinformasjon, oversetting og helpdesk. Medlem av avdelingens styringsgruppe med fokus på prosjektprosesser, kostnadseffektivitet og kontakt med utviklingsprosjektet.


Support Manager Satellite phones (Basingstoke, UK)

Ericsson Mobile Communications

1999-2000

Planlegge og utvikle global infrastruktur for alle satelittelefoner i Ericsson med fokus på: Reservedeler og reparasjons muligheter. Kundetjeneste og webservice.
Trening av personal innom service og support
Produkter: Globalstar R290, Globalstar FAU, Aces R190


Project Manager for support functions

Ericsson Mobile Communications

1998-1999

Prosjektleder med ansvar for kundetjeneste, Web informasjon, reservedelsforsyning og reparasjonsmuligheter i tillegg til instruksjoner og brukerinformasjon.
Produkter: Smartphone R380 / GM12 data module / PC- Card GC 35 / GC 65


Engineer

Ericsson Mobile Communications

1993-1998

Produktionssupport, Industrialiserings testingeniør, Supportingenijør Mobitex


Feltservice av IBM system

Telub Service, Danmark

1988-1992


Feltservice av IBM system

Telub Service, Norge

1985-1988


Ingeniør ved HFK, Sambandsoffiser i UNIFIL, Radiomekaniker vid DKT, Sersjant i BrigN

Norske Forsvaret

1981-1985


 • #PROPS
 • #PPS
 • #RUP
 • #LEAN
 • #Microsoft Office 365
 • #Microsoft Project
 • #Rational Clearquest
 • #HP ALM 11
 • #Jira
 • #MS Visual Studio
 • #Programmeringsspråk- HTML
 • #Microsoft Access
 • #Symbian
 • #TestRail

About GetIT Nordic

GetIT Nordic is a consulting and advisory company that started in 2012 by Alfred Ström. We have operations in Sweden and Norway, with its head office in Gothenburg. We assist our customers with advice and delivery of projects to improve efficiency and create opportunities to invest in a more efficient manner than has been done historically. Today's IT is extremely agile , therefore GetIT Nordic chosen to be completely disconnected to suppliers when we want to be completely independent and unbiased in our recommendations .

GetIT Nordic has since had a good performance , we are now about 25 employees in Sweden and Norway.

We believe that success does not come out of itself, but through hard work and by giving that little extra. Therefore, the additional involvement is a core value at GetIT Nordic.

Some of our customers