Sofie Ståhlfors Back

Projektledare

Om mig

Som person är Sofie social, driven och strukturerad. Hon har alltid motiverats av nya utmaningar, är en god kommunikatör vad gäller återkoppling samt prioriterar att snabbt lösa problem inom sina kunskapsområden.

Tekniken har alltid legat Sofie varmt om hjärtat och med bred och hög IT-kompetens i sin projektledarroll har hon god förståelse för de projekt hon leder.

Sofie är en mycket uppskattad medarbetare och har mycket goda kundreferenser.Tidigare erfarenheter

Projektledare

Soltak AB

2015-2016

Sofie har hos kund lett flera infrastrukturprojekt samtidigt i enlighet med kundens egna projektmodell. Hon har agerat projektledare för tre olika system med design, implementationen och driftsättning samt därtill dokumentation/överlämning för en helt nyuppsatt IT-miljö placerad i flera olika domäner. De system som implementerats är:
SCOM, System Center Operations Manager - Övervakning.
SCCM, System Center Configuration Manager - Konfigurationshantering.
Office365 - Exchange Online för alla anställda inom bolaget.


Teknisk projektledare / Tekniker

Capio

2008-2015

Sofie har i rollen som teknisk projektledare arbetat nära verksamheten och därmed proaktivt stöttat och funnits tillgänglig som tekniskt stöd/expertis samt, på deras uppdrag, effektiviserat deras vardag inom IT.
Rollen hanterade även ansvaret för de IT-tekniska aktiviteterna inom de olika projekten som genomfördes.
Sofie har varit kundansvarig, haft leverantörsansvar och varit systemförvaltare.

Sofie har tekniskt projektlett nyetableringar av verksamheter och migreringar av befintliga enheter/affärsområden.
Inom projektet har även infrastrukturen hanterats/migrerats/ersatts, både vid nyetablering och inom befintlig miljöer.

Sofie var även varit systemansvarig och tekniskt ansvarig på koncernnivå för:
SITHS - Säkerhetsansvarig.
Videkonferensutrustning och system.
Extern åtkomst, (Checkpoint SLL VPN, Citrix).
Utskriftshantering, Follow-Me print med kontinuerlig uppföljning med leverantörer och dess avtal.
Kontaktperson och ansvarig/huvudadministratör för mobil kommunikation inom Sverigekoncernen.


IT tekniker

Volvo IT

2007-2008

Rollen som IT tekniker har inneburit nära kundkontakt on-site med avseende installation, support och felsökning av klienter.


Kompetenser & erfarenheter

Sofie har en bred teknisk bakgrund och därmed en god teknisk förståelse samtidigt god förmåga att förstå verksamheten och slutanvändaren. Hon har i tidigare projekt hanterat och nära arbetat med flera olika tekniker såsom Active Directory, GPO, Office 365, SITHS (Smarta kort), Klienthantering Windows 7/8.1/10, mobil extern klientaccess som t.ex. Cisco/CheckPoint/Citrix VPN samt Videokommunikation.

Svenska, modersmål
Engelska, flytande i tal och skrift

Utbildning & Certifikat


About GetIT Nordic

GetIT Nordic is a consulting and advisory company that started in 2012 by Alfred Ström. We have operations in Sweden and Norway, with its head office in Gothenburg. We assist our customers with advice and delivery of projects to improve efficiency and create opportunities to invest in a more efficient manner than has been done historically. Today's IT is extremely agile , therefore GetIT Nordic chosen to be completely disconnected to suppliers when we want to be completely independent and unbiased in our recommendations .

GetIT Nordic has since had a good performance , we are now about 25 employees in Sweden and Norway.

We believe that success does not come out of itself, but through hard work and by giving that little extra. Therefore, the additional involvement is a core value at GetIT Nordic.

Some of our customers