Roland Salmerón

IT infrastruktur/cloud Specialist

Om Roland

Roland har mycket bred kompetens, god överblick, hög verksamhetsförståelse och en stor passion för problemlösning där han delger lösningsorienterade idéer. Hans spets går att finna kring AD (Active Directory), Exchange, SQL-server och under senaste åren även på molnbaserade lösningar på Azure samt inom IAM spåret.

Roland är en omtyckt medarbetare med stora ambitioner och trivs med att hantera många saker samtidigt.
Hos Roland finns humorn alltid nära till hands.

 Tidigare erfarenheter

Active Directory Specialist

CEVT

2019-pågående

Rolands roll på CEVT är att ansvara för vidareutveckling, projektarbeten samt drift inom främst Active Directory och IAM.
Rolands kompetens gör att han även används inom många andra delar, som exempelvis server, cloud och säkerhentsfrågor.
Mycket av arbetet sker också i Azure, där många tjänster används, exempelvis SSPR, AIP, PIM, Conditional Access, Azure AD Connect, SSO m m
I sin roll är också mycket kontakt och samarbete med Kina. Arbetet innefattar också stöd till andra bolag som GeelyDesign och LynkCo.
Roland är för närvarande inblandad i flera olika projekt:
- Utbyte av MIM till nytt IGA verktyg.
- Migrering av ITSM verktyg
- Implementation av PAM
- Avveckling av ADFS


Infrastructure Specialist

Stena IT

2017-2019

Rolands roll på Stena IT innefattar vidareutveckling, projektarbeten samt drift inom kundens globala IT- infrastruktur, främst inom Active Directory, vSphere, Windows Server och Automatisering.
I sin roll arbetar han aktivt med kundens alla kontor som är placerade över hela världen, bland annat i USA, Kina, Indien, Europa.
Stena IT ansvarar för flera bolag som exempelvis Stena AB, Stenaline och Envac.
Uppdraget består bland annat av:
- Felsökning/Vidareutveckling AD (Schemauppdateringar, utbyte av DC:s)
- Drift/Översyn DNS miljö (synpunkter på förbättringar och genomföra dessa)
- Automatisering (bland annat serverinstallation, vsphere installation och hjälpa andra att förenkla arbetet med script) (Powershell).
- Felsöka/Vidareutveckla DFS strukturen.
- Hårdvara (arbete med HPE SIM och Oneview för HP C7000)


IT-Arkitekt

Kungälvs Kommun

2016

Roland arbetade som IT-arkitekt på Kungälvs kommun. Arbetet innebar att ha en dialog med verksamheten och förstå deras behov, vision och strategi för att utveckla it-tjänster för kommunens invånare.
I uppdraget gjordes bland annat:
- Att rita en systemkarta över alla kommunens IT-system och deras beroenden.
- Ta fram en MDM lösning för Vård och äldreomsorg.
- Delta i upphandlingar för att ställa krav på applikation/leverantör (E-Arkiv)
- Att fungera som kravställare till kommunens it-leverantör (Soltak)


Göteborgs Energi

2015-2016

Ansvarig för att driva, designa och vidareutveckla VMware och Windows Servers infrastruktur. Att dagligen arbeta med problemlösning och att komma med förslag på förbättringar och sedan även genomföra förändringarna.


Ericsson

2014-2015

Drift och vidareutveckling av VMware och Windows Server, Ericssons testmiljöer. Teknisk expertis och projektstöd för att bygga nya lösningar och hantera befintliga ändringar/miljöer.
Drifthantering av Citrixmijlön samt migrering/uppgradering av XenDesktop till ny hårdvara.


Technical Project Manager

Volvo Group Telematics

2014

För Volvo On-Call China tekniskt projektleda och implementera ny infrastruktur. Från att koordinera mellan kunder och lokala resurser till att få hårdvaran, programvaran, backup och kommunikation emellan resurser och kunder på plats. Sedan att installera och uppgradera samt göra systemet tillgängligt för berörda. Ett datacenter med klustrad miljö var även hanterat i projektet för att möjliggöra en återställningsplats för datauppgifter om haveri skulle uppstå.


Lösnings arkitekt

Innovasjon Norge

2013-2014

Driftansvarig för VMware, Windows Server och storage miljön. Migrering av befintlig vSpheremiljö till ny hårdvara. Installation, konfiguration och migrering.
Designa och implementera en failovermiljö för kund med vSphere och 3PAR med ett andra datacenter.


Manpower

2012

Uppdraget innebar att migrera alla servrar och applikationer ifrån flertalet domäner till en gemensam, globalt ifrån. Dokumentation, flytt av servrar, implementation och konfiguration av hela företagets infrastrukturella miljö.


Teknisk Projektledare

Vattenfall/Ringhals

2011-2012

Rollen innebar att bygga upp en helt ny IT infrastruktur inklusive nytt datacenter enligt kundens önskemål och krav. Att designa och implementera och dokumentera en teknisk Windowsmiljö uppbyggd på plattformen VMware.


Kompetenser & erfarenheter

Roland har mer än 10 års erfarenhet inom infrastruktur och han samarbetar alltid nära kunden i både stora datacenter och små miljöer. Han har arbetat med flera stora migreringar och uppgraderingsprojekt samt design, setup och migrering av datacentermiljöer. Roland har stor erfarenhet av Arkitektur, migrering samt genomförande. Han är även en van projektledare.

Active Directory, IAM, Azure, Windows Server Systems, VMware (VI vSphere, ESX) Serverhårdvara och infrstruktur (HP, Bladesystem).

Svenska, modersmål
Engelska, flytande i tal och skrift


About GetIT Nordic

GetIT Nordic is a consulting and advisory company that started in 2012 by Alfred Ström. We have operations in Sweden and Norway, with its head office in Gothenburg. We assist our customers with advice and delivery of projects to improve efficiency and create opportunities to invest in a more efficient manner than has been done historically. Today's IT is extremely agile , therefore GetIT Nordic chosen to be completely disconnected to suppliers when we want to be completely independent and unbiased in our recommendations .

GetIT Nordic has since had a good performance , we are now about 25 employees in Sweden and Norway.

We believe that success does not come out of itself, but through hard work and by giving that little extra. Therefore, the additional involvement is a core value at GetIT Nordic.

Some of our customers