Pouria Molavi

Techlead - IT infrastruktur

Om Pouria

Pouria är en enastående teknisk specialist och lösningsarkitekt. Hans kombination av djupt tekniskt kunnande inom både on-premise samt molnlösningar är parat med mångårig erfarenhet av samhällskritiska organisationer där kraven på tillgänglighet (24/7/365) är bland de högsta i Sverige och där systemen bara inte får gå ner.
Pouria håller därför stort fokus på säkerhet men utan att för den sakens skull tumma på användarvänligheten.

 Tidigare erfarenheter

Funktionsansvarig Server

SOS ALARM SVERIGE AB

2017-05 > 2019-01

Pouria var huvudansvarig för hela serverplattformen inklusive infrastrukturtjänster såsom Microsoft Exchange, Active Directory, IIS, Storage (Nimble och 3PAR), HP C7000-blad, Hyper-V, m.m.

INTRANÄT • TEKNISKT ANSVARIG
Infrastrukturdesign, serverkonfiguration, IIS-setup, AD-integrering. Löpande kontakt med utvecklare för design och drift samt felsökning.

EXTRANET • TEKNISKT ANSVARIG
Infrastrukturdesign, serverkonfiguration, IIS-setup. Löpande kontakt med utvecklare för design, drift och felsökning.

ALLMÄNA IIS:ER • TEKNISKT ANSVARIG
Härdning av certifikathantering, löpande underhåll och uppsättning av siter och nya servrar.

ACTIVE DIRECTORY • TEKNISKT ANSVARIG
Design av Site, OU, GPO-struktur. Skapa rutin och förutsättning för delegerade rättigheter. Uppsättning av RODC och DMZ-hantering.

CERTIFICATE AUTHORITY • TEKNISKT ANSVARIG
Design, uppsättning och konfigurering. Hanterat löpande underhåll och uppsättning av nya templates vid behov.

INFRASTRUKTURFORUM/ÄNDRINGSFORUM • TEAMMEDLEM
Gruppdiskussioner och beslut om designförslag av nya system, samt ändringar i befintliga system.

DYNAMICS CRM • TEKNISK KONTAKT
Nyuppsättning av servrar, flytt av databas till nytt SAN, samt mer ingående felsökning vid större fel.


Techlead vid Implementering

SOS ALARM SVERIGE AB

2018

UPPGRADERING AV KLUSTER FRÅN 2012R2 TILL 2016 SERVERS FÖR 112-SYSTEMET
Efter planering tillsammans med systemtekniker för 112 systemet gjordes Cluster Rolling Upgrades av 2012R2 kluster till 2016 kluster under full produktion av systemet


Techlead vid Implementering

SOS ALARM SVERIGE AB

2017

MIGRERING MIMECAST CLOUD TILL EXCHANGE ONLINE PROTECTION
Avveckling av samarbetet med Mimecast Cloud och uppsättning av mailtvätt och andra funktioner i Exchange Online Protection.


Techlead vid Implementering

SOS ALARM SVERIGE AB

2017

IMPLEMENTERING NIMBLE STORAGE SAMT MIGRERING FRÅN EVA6400 FÖR 112-SYSTEMET
Kravställning, upphandling och uppsättning av ny Storagelösning.
Planering, implementation, och migrering av databas m.m. till nya lösningen för 112-systemet, inklusive uppsättning och zoning av FiberChannel switchar.


Techlead vid Implementering

SOS ALARM SVERIGE AB

2017

IMPLEMENTERING 802.1X
I detta projekt säkrade vi upp kontorsnäten så endast autentiserade maskiner får åtkomst. Uppsättning och konfigurering av NPS server samt klientkonfiguration via GPO, i nära samarbete med nätavdelningen för tester av Swtichkonfiguration m.m.


Projektmedlem vid Implementering

SOS ALARM SVERIGE AB

2016

IMPLEMENTERING SKYPE FOR BUSINESS
Här agerade jag stödfunktion vid större stopp i implementeringen där mer djupgående felsökning krävdes, samt agerade lead för Exchange och UM kopplingen.


Techlead vid Implementering

SOS ALARM SVERIGE AB

2016

MIGRERING EXCHANGE 2010 TILL 2016
Projektledning, planering och migrering av c:a 1500 mailboxar och en stor del Public folders, från en 2-nods Exchange 2010 till en 2-nods Exchange 2016 DAG med en F5 lastbalanserare framför.


Techlead vid Implementering

SOS ALARM SVERIGE AB

2015

IMPLEMENTERING IPSEC
Skapa rutin och förfarandesätt för säker överföring av data mellan olika nät inom SOS Alarm och verifiering av klienter innan access ges för specifika system på det administrativa nätet, både via AH och ESP protocol.


Techlead vid implementering

SOS ALARM SVERIGE AB

2014

IMPLEMENTERING DIRECT ACCESS
Sätta upp ny lösning för fjärråtkomst till SOS Alarms nät för interna användare, för att underlätta jobb på distans, samt automatiskt säkra våra datorers kopplingar vid anslutning till externa nät.


Techlead vid implementering

SOS ALARM SVERIGE AB

2014

DOMÄNLYFT 2012R2
Omdesign av Domänuppsättningen, genom att minska antalet servrar och siter, för att få en mer lättskött miljö, utan att tumma på redundansen. Lyft av samtliga kvarvarande DC:n till 2012R2 inklusive lyft av Domain och Forest functional Level. Detta var även ett led i att säkra upp andra kringnät med Read Only DC:n.


Techlead vid implementering

SOS ALARM SVERIGE AB

2014

IMPLEMENTERING CERTIFICATE AUTHORITY
Uppsättning av ny CA miljö för autoenroll av klienter m.m. för framtida säkerhetsåtgärder, samt avveckling av föråldrad CA.


Techlead vid Implementering

SOS ALARM SVERIGE AB

2012

MIGRERING EXCHANGE 2003 TILL 2010
Planering, uppsättning och migrering från singel Exchange 2003 server till redundant Exchange 2010 lösning.


Servertekniker / Techlead

SOS ALARM SVERIGE AB

2007-12 > 2017-05

Daglig drift och design/nyimplementation av administrativa miljön.
Huvudansvarig för Microsoft Exchange, Active Directory, IIS, CA, Direct Access.
Drift av Dynamics CRM, Hyper-V/SCVMM, CommVault Backup, Skype for Business, SCCM 2012R2, SCOM 2012, Terminal Services. 3PAR-Storage, Windows NPS, Windows Server 2003/2008R2/2012R2/2016, m.m.


IT-Tekniker

Volvo IT AB

2005-01 > 2007-12

Offlinedesk/Backoffice Klient/Mail/SharePoint
Kursledare för SharePoint och Live Meeting-kurser, uthyrd till Volvo IT Professional Services.


IT-Tekniker

On-site supporttekniker, för Ericsson EMW / Lindholmen. Diverse applikationer, och hårdvara.


Kompetenser & erfarenheter

Mitt egna starka personliga intresse så väl som min mångåriga erfarenhet inom en driftsäker och driftskritisk miljö har gett mig en bred och grundlig kunskap inom områden som sträcker sig från lagring, nätverk, IT-säkerhet till mer traditionell serverdrift. Denna kunskap har varit en nödvändighet vid design och implementering av nya system som varit ett av mina ansvarsområden. Som medarbetare visar jag stor ansvarskänsla, är alltid intresserad av att förbättra och utöka min kunskap. Jag är analytisk, ödmjuk, prestigelös och alltid en lagspelare.

Certifikat & utbildning

Utbildningar

2014 - M20411 Administrera Windows Server 2012/R2
2012 - MS10135 Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010
2012 - ITIL
2006 - Active Directory
2006 - ITIL
2003 - Nätverk och Kommunikation - GTU Utbildning

Certifiering

2006 - MCP- 70-294 Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure

 • #Microsoft Exchange
 • #Microsoft Active Directory
 • #O365
 • #Powershell
 • #SCCM
 • #Nimble Storage
 • #HPE 3Par
 • #Hyper V
 • #SCVMM
 • #ITIL
 • #CommVault Backup
 • #Windows Server
 • #SAN
 • #Windows Certificate Authority
 • #Direct Access
 • #802.1x

About GetIT Nordic

GetIT Nordic is a consulting and advisory company that started in 2012 by Alfred Ström. We have operations in Sweden and Norway, with its head office in Gothenburg. We assist our customers with advice and delivery of projects to improve efficiency and create opportunities to invest in a more efficient manner than has been done historically. Today's IT is extremely agile , therefore GetIT Nordic chosen to be completely disconnected to suppliers when we want to be completely independent and unbiased in our recommendations .

GetIT Nordic has since had a good performance , we are now about 25 employees in Sweden and Norway.

We believe that success does not come out of itself, but through hard work and by giving that little extra. Therefore, the additional involvement is a core value at GetIT Nordic.

Some of our customers