Per Ahlgren

Projektledare / Rådgivare / Ledare

Om Per

Per Ahlgren har under sina 20 år inom IT branschen skaffat sig en mycket bred kompetens inom IT-området. Där har han bl.a. arbetat med projektledning, management, tjänste och affärsutveckling inom IT och infrastruktur. Han har en bakgrund som tekniker men har de senare åren inriktat sig på affärsutveckling vilket borgar för en god förståelse både för tekniken och verksamheten i övrigt.

Som projektledare och ledare arbetar Per utifrån verksamhets behovet och skapar väl fungerande team, projekt, processer, paketerade tjänster samt effektiv förvaltning.

Han har ett kreativt och analytiskt synsätt och tycker om att arbeta nära människor och han leder verksamheten framåt med nya och innovativa lösningar. Per arbetar därför gärna i team där han med sin sociala kompetens, humor, stora optimism och energi bidrar med sin affärsmässighet.Tidigare erfarenheter

Verksamhetschef

EntryDraft Nordic

2018-pågående

Per driver och utvecklar nystarten av EntryDraft Nordic som är den juniora delen i GetIT Nordic koncernen. Han arbetar som säljande konsultchef och har nära samarbete med kunder och kollegor.
Uppgifterna består av omväxlande uppgifter inom sälj, rekrytering och ledning av personal.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna:
Skapa nya kundrelationer
Ansvara för merförsäljning på befintliga kunder
Personalansvar för anställda
Driva bemannings- och rekryteringsprocessen


Produktägare VDI

Västra Götalandsregionen (VGR) IKT

Maj 2020-

Per ansvarar för produkten VDI som bygger på Vmware Horizon.
Uppdraget innebär ansvar för att produkten uppfyller tjänsternas behov ut till verksamheterna. Per arbetar med utformning, planering och förvaltning av produkten.


Tjänsteansvarig Utskrift

Västra Götalandsregionen (VGR) Digital arbetsplats

Mars 2019 - Mars 2020

I rollen som tjänsteansvarig inom Digital arbetsplats har Per ett helhetsansvar för att ta fram förutsättningar och skapa en utskriftstjänst för VGR. Per ansvarar för att tjänsten uppfyller verksamheternas behov både idag samt inför framtiden. För att stödja morgondagens behov har Per från verksamhetens sida varit ansvarig för att ta fram underlag för upphandling utifrån verksamheternas behov för att sedan vara delaktig under hela upphandlingsförfarandet.


Projektledare

Getinge

2018-pågående

Efter att interimsrollen hade överlämnats åtog sig Per att driva de mest problematiska projekten i mål.
Projektens huvuddelar har varit, licens brandvägg, antivirus, applikationspaketering samt att ta fram en fungerande beställningsprocess.


Interimschef IT-Klient

Getinge

2017-2018

I rollen har Per ett helhetsansvar för den globala IT-klienttjänsten samt agerar ledare för det lokala teamet på plats hos Getinge. Per ansvarar för att tjänsten uppfyller verksamheternas behov både idag och i morgon. Per arbetar med utformning, planering och förvaltning av tjänsten.


Verksamhetsutvecklare

SOLTAK AB

2016-10 tom 2017-02

Per gjorde en analys av befintlig drift för sedan ta fram tjänstekatalog och tjänstebeskrivningar.


Projektledare

Trafikverket

2015 - 2016

I uppdraget var Per ansvarig för IT-infrastrukturen för tågledning systemen inom en förvaltningsgrupp på Trafikverket.
Uppdraget innefattar projektledning,behovsanalyser och upphandlingar .


IT ansvarig/Projektledare

Bengt Dahlgren

2014 - 2015

Bengt Dalgren koncernen hade beslutat att varje bolag skulle ha sin egen IT-infrastruktur.
Uppdraget innebar två olika roller, dels ansvar över den koncern-gemensamma IT-plattformen, dels beställare mot outsourcing parters vid transmissionen.
Arbetsuppgifter:
Analys av befintlig miljö samt interna behov inom koncernen.
Upphandlingsansvar gällande lösningar utifrån analysen.
Beställare av IT för koncernbolaget
IT ansvarig i koncerledningen
Ansvar för befintlig miljö.


Projktledare

Göteborgs stad intraservice

2014 - 2015

Projektledare i stadens projekt: Samordnad utskriftshantering. I projektet ingick att han tillsammans med stadens olika förvaltningar och leverantören Canon skulle inventera och analysera kundens nuvarande skrivarlösning och minimera antalet skrivare samt lyfta in driften till leverantörens printtjänst Uniflow.


Arkitekt/Rådgivare/Projektledare Office 365,

Latour Industries AB

2013

Latour hade beslutat att de skulle gå från Exchange till Office 365. Pers roll var att dels ta fram tillvägagångssätt, tid, kostnad mm. Stöttade även kunden i kontakten med Microsoft samt ansvarade för flödet under projektets gång.


Arkitekt/projektledare Office 365,

UniCarriers Manufacturing Sweden AB

2013 - 2014

Migrering från kundens befintliga Notes till Office 365. Per tog fram lösning för att migrera mailen från befintlig miljö till den nya Office365 med hjälp av programvaran Binarytree samt ansvarade för att ta fram projektplan mm. Han aggerade sedan som projektledare och ansvarade för flödet under projektets gång.


Verksamhetsrådgivare

Analys Bengt Dahlgren Göteborg AB

2013

Kunden försåg övriga koncernbolag med IT och nu ville alla de övriga bolagen få klarhet i vad de betalade för. Under uppdraget har många förslag och förbättringsmöjligheter lyfts fram till kunden för att få en billigare och stabilare IT-plattform. Per gjorde en analys av kundens befintliga miljö för att sedan bryta ner miljön i tjänster med tjänstebeskrivningar och prissättning per tjänst.


Projektledare/arkitekt

Schenker Noth AB

2012 - 2013

Kunden hade beslutat att uppgradera sina webbservrar till windows 2008. Pers uppdrag som arkitekt var att ta fram lösning och tillvägagångssätt för flytt/nyutveckling av applikationer och databaser. I rollen som projektledare hade Per helhetsansvaret för projektet som innefattar mycket samarbete med Schenkers leverantörer och kunder.


Projektledare

Schenker Noth AB

2012

Uppdraget startade med att kunden ville ha hjälp med att bryta sig ur ett befintligt Active Directory och bygga upp sitt eget. Under arbetets gång såg Per i sin roll som rådgivare/projektledare många förbättringsmöjligheter i övrig miljö och utgången av detta blev att Schenker North kunde då även rationalisera bort och effektivisera stora delar av sin totala infrastruktur.


Projektledare

Ålö AB

2012

Migrering av datorer och användare från befintligt AD till kundens nya AD. Pers roll var att ta fram tillvägagångssätt och kostnad för att flytta in mailflödet i kundens Exchange miljö. Per fick sedan projektledaransvaret att genomföra aktuell migrering tillsammans med tekniker.


Projektledare

Schenker AB

2012 - 2013

Projektet innebar utbyte av befintliga utskriftsenheter och servrar till nya enheter med follow print i CGIs MID-tjänst. Pers roll i uppdraget var att se till att inventering, beställningar installation och funktion fungerade både ute hos kund och internt i CGI:s printtjänst.


Projektledare

TPPG The Perimeter Protection Group AB

2011 -2012

Projektledare för Integrationen av Servicedesk funktioner och processer.


Projektledare

Volvo Finans Bank AB

2010 - 2011

Uppdraget bestod i att se över kundens nuvarande IT infrastruktur innan genomförande. Utförandet sker från Fysiska maskiner och Hyper-V till Vmvare med hjälp av Platespin. Efterarbete med tester utförs i sammarbete med Kunden.


Projektledare

Volvo Finans Bank AB

2010

Helhetsansvar för byte av alla pc klienter på Volvofinans. Uppdraget innebar ett tätt samarbete både med tekniker, medarbetare, kund och kundteam.


Projektledare

Volvo Finans

2010

Per hade ansvar för att ta över kundens ActiveDirectory från föregående leverantör till nya leverantören. Ta fram uppbyggnads förslag.


Projektledare

Logica Sverige AB

2009 - 2010

I uppdraget har Per haft i uppgift att göra beställning förfarandet mer lätthanterligt, han har också haft i uppdrag att få fram fakturerings rutiner från övriga i den globala leveransen


Delprojektledare

Schenker AB

2008-2010

Schenker ville samla alla sina kundwebbar under en portal med en säkerinloggning. Detta gjordes med hjälp av en front end lösning med portwise.
Per var under projektet ansvarig för Portwise i Globalt samt delprojektledare för Infrastrukturdelen i projektet.
I arbetsuppgifterna ingick installation och konfigurering av Portwise. Även installation och konfiguration av MS Active directory och DNS servrar.


Projektledare

Logica Sweden AB

2008

Per har i uppdraget tagit fram mallar hur alla sidor skall se ut och vilken information som skall ligga var. Han har även satt upp mallarna för alla workspace och rutiner.


Applikationstekniker

Oslo kommune

2008

Uppdrag för Oslo kommun med applikations förvaltning och drift av ca 70 olika applikationer med special inriktning Doculive som är ett arkiveringssystem. I uppdraget ingick felsökning, uppdatering samt större förändringar av systemen.


Teknisk projektledare

Schenker AB

2007

Uppdrag som teknisk projektledare och teknisk samordnare för utrullning av applikationslösning. I arbetsuppgifterna var han ansvarig för den tekniska lösningen och samordningen av teknikerna i Sverige.


Tekniker

Schenker AB

2006 - 2007

Per har i projektet arbetat som Skrivartekniker/arkitekt och konsoliderat/migrerat kundens printmiljö från flertalet servrar till en helt ny stabil miljö.


Delprojektledare

Luftfartsverket

2005 -2006

Per hade ansvaret för byte av alla pc klienter på luftfartsverket Göteborg. Uppdraget innebar ett tätt samarbete både med tekniker, medarbetare, kund och kundteamKompetenser & erfarenheter

Projektledning
Teknisk projektledning inom infrastrukturområdet inom flertalet olika projektmodeller.

Teknik
Microsoft Exchange
Microsoft Office 365
Microsoft Active Directory
Microsoft PowerShell

Strategi/Försäljning/ITSM
Entreprenörskap / Försäljning
Förstudier, workshoppar, beslutsunderlag, offerter.
Processutveckling baserat på ITIL (certifierad i ITIL v3 Foundation).
Verksamhetsutveckling

Dokumentation
Framtagning av användarmanualer, teknisk dokumentation, projektdokumentation. Hög anpassningsgrad utefter mottagarens behov och krav.

Språk
Svenska
Engelska
Norska
Tyska

Utbildning

MBA, 2018
Open University

Data IT Elektronik, 1998 - 2000
Göteborgs Tekniska Institut

Handels programmet 1994 - 1997
Aranäs Gymnasiet

 • #Projektledare
 • #ITSM
 • #Business Administration
 • #BI
 • #Microsoft Exchange
 • #Microsoft PowerShell
 • #Processutveckling
 • #Verksamhetsutveckling
 • #PMP
 • #Prince2
 • #ITIL
 • #IT Arkitektur

About GetIT Nordic

GetIT Nordic is a consulting and advisory company that started in 2012 by Alfred Ström. We have operations in Sweden and Norway, with its head office in Gothenburg. We assist our customers with advice and delivery of projects to improve efficiency and create opportunities to invest in a more efficient manner than has been done historically. Today's IT is extremely agile , therefore GetIT Nordic chosen to be completely disconnected to suppliers when we want to be completely independent and unbiased in our recommendations .

GetIT Nordic has since had a good performance , we are now about 25 employees in Sweden and Norway.

We believe that success does not come out of itself, but through hard work and by giving that little extra. Therefore, the additional involvement is a core value at GetIT Nordic.

Some of our customers