Nicholas Walsh

Cloud Architect/System Specialist

Om Nicholas

Nicholas har under sina 20+ år i branschen blivit en mångsidig specialist med bred kunskap inom arkitektur, system / lösningsdesign, säkerhet, integration, processer och molnlösningar med fokus på Azure Experience (för lösningsdesign, integrationsprocesser och pedagogik).
Han har under senare år nästan uteslutande fokuserat på den hybrid- och molnbaserade infrastrukturen och dess leveransmetoder där han hjälper kunderna med att utvärdera, designa samt implementera dessa lösningar primärt i Microsoft Azure.Tidigare erfarenheter

Arkitekt Cloud

DB24

Maj 2020-Pågående

Nic har sedan start varit involverad i att fortlöpande revidera befintlig Azurelösning för best-fit och stödja de olika utvecklingsprojekten av nya moduler till DB24:a med teknisk expertis, lösningsdesign, informationsmodeller och utvärderingar.


Arkitekt/Techlead co-pilot

Stena Line

2020

Rollen bestod i att agera bollplank samt teknisk specialistresurs i bl.a. utvärdering och kravställning av system för maritimt bruk med de unika utmaningarna det har.
Andra uppgifter inom uppdraget:
Utvärdering av tredjeparts lösningar för personallogistik och deras molnleveranser.
Distribuering av teknisk expertis inom organisationen
Undersökningar/förstudier inom ett flertal ämnen såsom molnstrategi, satellitkommunikation och automatiserad integrationsdokumentation.


Utbildningsledare

KYH

December 2019

Leda utbildning i Basic Cloud och Edge computing för IoT19 klassen inom KYH Göteborg. Utbildnigen bestog av föreläsningar, grupparbeten och scenarier där kunskap, kritiskt tänkande och problemlösning sattes i fokus. Google Cloud Platform användes primärt i undervisningen, men även Azure och AWS kom till sin rätt.


Lösningsarkitekt Cloud

Volvo Cars Corporation

2017 - 2019

Designa och leda implementation av lösning baserad på Microsoft Dynamics 365 och Microsoft Azure för hantering av VCC:s olika provobjekt. I detta ingick att fortlöpande revidera lösningen för best-fit och stödja de olika andra delprojekten med teknisk expertis, lösningsdesign, informationsmodeller och utvärderingar.
Flyttade Maj 2019 till Enterprise Digital för att stödja projekt inom BI, Consumer Data och Legacy decomission med teknisk expertis, lösningsdesign och strategi.


Application Manager

Volvo Cars Corporation

2014 - 2016

Applikationshantering av portfölj för VCC R&D innefattande livscykelhantering, design av processer, incident- och problemhantering, förhandling med 3e parts leverantörer av programvara över supportgrader, licenser och produktcykler.


Integrationsspecialist

Volvo IT

2013

Installation och uppsättning av integration och support för de samma för ett flertal olika kunder. Integrationerna var baserade på IBM WebSphere MQ och VCOM. Skapande av verktyg för integrationshantering. Systemadministratör Linux/Windows.


Lösningsdesigner/Utvecklare

Ericsson AB

September 2012 - December 2012

Skapa analys och logcorreleringsverktyg för Ericssons MSDP platform efter att initiella uppdragssyftet, support, flyttades till annat land. Verktyget, som skrevs i en blandning av shell och Java, dokumenterades och den nya supportorganisationen utbildades i dess funktion och kapabiliteter.


WebSphere MQ Systemadministrator

DB Schenker, Alecta, Logica

Mars 2012 - August 2012

Administration och support för DB Schenker's och Aletcta's MQ miljöer samt fortsatt arbete på internt MQ monitoreringsverktyg med fokus på databasoptimering.


Driftsintegratör (av nyförvärv & kunder)

Logica

Mars 2012 - Augusti 2012

Integration av förvärvad personal från LFV/Swedavia och Scan in i Logica med utbildningsinsatser inom ITIL processer och dess implementing på kunderna LFV/Swedavia, Scan och Carnegie.


WebSphere MQ Systemadministrator

DB Schenker, Alecta

Maj 2011 - Mars 2012

Administration och support för DB Schenker's och Aletcta's WebSphere MQ miljöer.


Transition- och Driftsintegrationstekniker

LFV/Swedavia

Maj 2010 - Maj 2011

Integrering av LFV/Swedavia i den operativa driftgrupperingen inom Logica. Inventering och översättning av larm från den existerande Nagios-platformen till Logicas övervakningsplatform, utbildning av personal inom de använda verktygen, fastläggning av övervakningsgränser med applikationsansvariga och leverantörer.


Driftstekniker, Sysadmin Unix

Stockholms Läns Landsting

Januari 2008 - Maj 2010

Ansvarig för reseplaneringsmiljön på SL för de resande. Inkluderade uppgraderinar, jour, kund- och leverantörskontakt med tyska Hastus. Systemplatformen var Linux.


Kompetenser & erfarenheter

Cloud - Infrastrukur
Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Amazon Web Services

Cloud - Tjänster
Microsoft Azure, Microsoft 365, Dynamics 365 CE, Microsoft Teams, Containers, Google Cloud Platform, Amazon Web Services

On-prem - Infrastruktur
LAN/WAN, VPN, VLAN, Firewall, Switch, Router

On-prem - Operativsystem och Tjänster
Winodws Server, Linux (Redhat, Debian, SuSE), WSUS, Active Directory

IT Management
ITIL, Risk management, Solution design and implementation, Process development, management and modelling, Requirement analysis and specification, Service development and deployment

IT Säkerhet
Analysis, Monitoring platforms, Perimeter Protection, Hardening

Scripting
Powershell, bash

Other
Graph databases, Satellite communications


About GetIT Nordic

GetIT Nordic is a consulting and advisory company that started in 2012 by Alfred Ström. We have operations in Sweden and Norway, with its head office in Gothenburg. We assist our customers with advice and delivery of projects to improve efficiency and create opportunities to invest in a more efficient manner than has been done historically. Today's IT is extremely agile , therefore GetIT Nordic chosen to be completely disconnected to suppliers when we want to be completely independent and unbiased in our recommendations .

GetIT Nordic has since had a good performance , we are now about 25 employees in Sweden and Norway.

We believe that success does not come out of itself, but through hard work and by giving that little extra. Therefore, the additional involvement is a core value at GetIT Nordic.

Some of our customers