Natasja Åkeson

Redovisningsekonom / Controller

Om Natasja

Natasja har under många år inom yrket skaffat sig en bred erfarenhet inom redovisning och controlling och har arbetat inom både mindre och större koncernbolag.

Natasja har varit på längre uppdrag hos våra kunder och har snabbt satt sig in i kundens behov, hon finner sig snabbt tillrätta i nya miljöer och har lätt för att samarbeta. Av sina kollegor uppfattas hon som strukturerad, noggrann och driven.

 

 Tidigare erfarenheter

Business Controller

Volvo Construction Equipment

2019-03-2019-12

Uppdrag Finans & Analys Team på VCE. Arbetar främst med att konsolidera siffror till olika rapporter som månadsvis ska ut till verksamheten, kostnadsrapporter, investeringsrapporter etc. Prognos och budget förberedande arbete för enheter inom bolaget. Internationellt team, där all kommunikation är på engelska. Arbetar främst i Excel och i SAP miljö


Controller

Husqvarna AB

2018-08 - 2019-03

Uppdrag på Husqvarna GIS - IT avdelning. Supporterade ansvarig chef i ett av IT teamen med månadsrapporter och kostnadsanalyser. Framtagande av budget och prognos för team. Intern kontroll av fakturor och tidsrapportering för detta team för att säkerställa rätt utfall.


Redovisningsekonom/Controller

AB SKF

2016 - 2018

Uppdrag på SKF IT med ansvar för internfakturering av Centrala IT kostnader. Månads avstämningar och bokslut. Stöd till budgetansvariga med finansiella analyser och sammanställningar. Har arbetat och varit involverad i SAP implementering för interna processer gällande internfakturering och faktura, orderhantering samt ekonomiska rutiner för SKF IT. Internationell miljö vilket kräver goda språkkunskaper i engelska.


IT Controller

Kungälvs Kommun (Soltak)

2015-2016

På detta uppdrag gjorde Natasja en benchmarking av IT kostnader för 4 kommuner som senare skulle ingå i Soltak. Stöd till kundansvarig att ta fram tjänstekatalog för ekonomi- och löneenheten. Stöd inom IT organisationen för att ta fram information om kostnader inom de olika bolagen.


Redovisningsekonom/Controller

AB SKF

2013-2015

Ansvarade för Internfakturering av de centrala IT kostnaderna. Uppföljning och kontroll av IT kostnader samt månatliga och årsavstämningar av konton. Stöd till budgetansvariga med framtagning av rapporter och analyser.


Redovisningsekonom

PON Equipment AB

2013

Arbetade i huvudsak med löpande redovisning samt månadsavstämning och rapportering för 2 bolag, PON Power och PON Equipment.


Utlandsvistelse

-

2010-2013

Utlandsplacering i Kina med familj.
Studerade mandarin på halvtid.


Credit Control ansvarig / Redovisningsekonom

PON Equipment AB

2007-2010

Ansvarade för kredithantering för 3 olika bolag inom koncernen. Ansvarig för hanteringen av att implementera kreditrapporten inom organisationen samt ansvarade för månatliga konto avstämningar och årsavslut för kundreskontran.


Kompetenser & erfarenheter

Expertis inom
Redovisning
Controlling

Affärssystem
SAP, Visma, Agresso, DBS, Basware

Övriga program/applikationer
Excel, Microsoft Office, Cognos Business Cube, TICC, CPM, Ariba

Språk
Svenska & Engelska, flytande i tal och skrift

Utbildning

Budgetering kurs, 2018, FAR
Excel fortsättningskurs för ekonomer, 2014, Confex
Civilekonom examen - Halmstad högskola
Ekonom program - Kalmar högskola


About GetIT Nordic

GetIT Nordic is a consulting and advisory company that started in 2012 by Alfred Ström. We have operations in Sweden and Norway, with its head office in Gothenburg. We assist our customers with advice and delivery of projects to improve efficiency and create opportunities to invest in a more efficient manner than has been done historically. Today's IT is extremely agile , therefore GetIT Nordic chosen to be completely disconnected to suppliers when we want to be completely independent and unbiased in our recommendations .

GetIT Nordic has since had a good performance , we are now about 25 employees in Sweden and Norway.

We believe that success does not come out of itself, but through hard work and by giving that little extra. Therefore, the additional involvement is a core value at GetIT Nordic.

Some of our customers