Markus Wikhav

Digital Strateg | Arkitekt | Interim CIO/CTO

Om Markus

Han har lång erfarenhet inom förändringsledning, styrning och ledning av flera olika verksamhetsområden. För att skapa Vi-känsla och en gemensam grund att stå på arbetar han i dialog med medarbetarna för att involvera dem i arbetet att nå de utsatta målen. Han är en god lyssnare, varmhjärtad och lätt att samarbeta med, därför blir han snabbt en omtyckt person i alla organisationer. Ni får med honom en trygghet och vägledning igenom er förändringsresa!

Markus har många års erfarenhet som IT-arkitekt och IT-chef och genom detta arbetat strategiskt för att skapa mervärde i verksamheter. Men han har också bred och djup teknisk förståelse då han är utbildad inom olika Microsoft-tekniker. Som person har Markus en unik egenskap i att framförallt kunna se till helheten, men även snabbt växla för att gå in på detaljer.

Han har effektivt projektlett inom flera verksamhetsområden, främst inom IT, men också Miljö & Kvalitet, Marknad & Kommunikation samt organisationsutveckling.
Markus har lång erfarenhet av IT-säkerhetsarbete, något som verkligen bevisades under sina år som IT-arkitekt på Ringhals kärnkraftverk.

Han är van vid att visualisera och förklara för intressenter på olika nivåer för att skapa förståelse och vägledning framåt. Genom att analyserar nuläge, att skapa en målbild för det fortsatta arbetet samt att kommunicera kontinuerligt med alla inblandade tar han er tryggt vidare i det fortsatta arbetet. Genom sin erfarenhet av kvalitetsarbete tar han också fram processer, rutiner och riktlinjer för att arbeta mot de utsatta målen, hela tiden med fokus på ständig förbättring. Han utbildar och coachar även medarbetare att ta sig an de nya arbetssätten eller verktygen.Tidigare erfarenheter

Digital Lead

Polestar Performance AB

2019-09 > pågående

Han driver projekt för etablering av nytt intranät på SharePoint-plattformen samt utrullning av ny mobilapplikation för användare globalt.
Är också projektresurs i ett större program som etablerar egen IT-infrastruktur och funktion för Polestar, ett separeringsprojekt från Volvo Cars Corp.
Ansvarar för kommunikationen i programmet mot samtliga användare globalt (ca. 900 personer).


CIO

Mantum Holding AB

2017-09 > 2019

Markus har ansvarat för koncernens IT-infrastruktur, IT-stöd och IT-utveckling. Han var medlem i ledningsgruppen. Förutom detta hade han också ansvaret för arbetet inom Miljö- & Kvalitet och Varumärke & Kommunikation.
Markus har projektlett införandet av nytt affärssystem, transportsystem, integrationer och mobilappar i hela koncernen. Han har också visualiserat och dokumenterat all infrastruktur samt skapat en målbild för att skapa förutsättningar för att gå mot en modernare och mer robust lösning. Han har under hösten 2017 tagit företaget genom ISO-revision samt hösten/vintern 2018 både lett och genomfört arbetet i framtagandet av ett nytt ledningssystem (Office 365) samt ta företaget genom revision av ISO 9001 & ISO 14001, vilket ledde till certifiering i miljö och kvalitet för hela koncernen.
Markus roll blev än mer viktig i organisationen och ytterligare ansvarsområden lades under honom. Han lade grunden för att skapa upp team inom olika områden som kunde utföra prioriterade arbeten inom dessa.


IT-ansvarig | Projektledare

Mantum Holding AB

2017-01 > 2017-08

Markus ansvarade för IT-områdets utveckling på företaget, mycket arbete lades på att få företaget att anpassas mot nya moderna digitala verktyg. Han projektledde införandet av nytt affärssystem, transportsystem, integrationer och mobilappar för dotterbolag i koncernen. I detta arbete lades grunden för en långsiktig IT-plattform och verksamhetsprocesser. Ett involverande arbetssätt med medarbetare i organisationen användes och utbildning för samtliga genomfördes antingen personligen eller i assistans med partners.
Att Markus roll var viktig i organisationen märktes tydligt genom att fler ansvarsområden lades under honom. Han skapade struktur och vägledde andra genom de aktiviteter som behövdes göras för att nå de gemensamma målen.


IT-arkitekt

Vattenfall IT

2012-01 > 2016-12

Markus var medlem i IT Architect Board på Ringhals. Agerade som SPOC (Single Point of Contact) mot arkitektkollegor i övriga Vattenfall IT. Genom sitt arbete skapade han harmonisering, standardisering, struktur och konsolidering av IT-miljön. Han medverkade genom sin expertis i beredning av projekt samt genomförde granskning och kvalitetssäkring av projekt och IT-lösningar. Han tog fram arkitektur och lösningsförslag inom infrastruktur och applikation för olika projekt. Markus var också en drivande kraft för att ta fram referensarkitektur för att skapa standarder inom olika områden. Han är även skapare till att Vattenfall IT började med livscykelhantering och en tydligare kontinuitetsplanering. En naturlig ledare för medarbetare som arbetade inom IT-drift (ca 15 personer).


Team Leader

Vattenfall IT

2011-10 > 2016-12

Markus ledde arbetet för grupperingen som arbetade med applikationsdrift i Windows- och Unix/Linux-miljö samt databashantering i MS SQL och Oracle (5 personer). Tillsammans med dessa medarbetare i dialog med övriga tekniska kompetenser togs olika tjänstenivåer fram inom området. Databas- och webbhotell anpassades för att hantera funktioner i verksamheten med olika SLA-behov.


IT-driftsansvarig | Systemutvecklare

Vagabond International AB

2006-08 > 2011-10

Markus ansvarade för IT-driften på huvudkontoret och försäljnings- och produktionskontor i världen, men också för IT-kommunikationen för samtliga butiker. Detta var både ett strategiskt, men också mycket tekniskt arbete med både hårdvara och mjukvara.
Markus hade under åren innan Vagabond arbetat som systemutvecklare och byggt ärendehanteringssystem och många olika webbapplikationer med databaskopplingar. På Vagabond användes denna kompetens framförallt till att utveckla olika delar på SharePoint-plattformen för implementation av olika tjänster på företagets intranät.


Kompetenser & erfarenheter

Ledarskap
Erfarenhet från ledningsgrupp.
Styrning av verksamhet genom tydlighet, närvaro samt mod.
Organisationsutveckling genom att skapa effektiva processer.
Arbete med budget.
Personalansvar med tillhörande utvecklingssamtal och coaching.
Affärsutveckling med hjälp av digitala verktyg.
Hantera rekryteringar.

Projektledning
Teknisk projektledning inom infrastrukturområdet, men också inom olika plattformar och applikationer, primärt Microsoft. Erfarenhet från flertalet olika projektmodeller.

Urval av genomförda projekt:
- Dokumenthantering i SharePoint
- Intranät i SharePoint
- Avtalshantering i SharePoint
- Flytt av IT-miljö till ny datahall
- Ny infrastruktur datahall
- Införande av lagersystem
- Migrera mail till molnet
- GDPR
- Ekonomisystem Microsoft NAV
- Implementation transportsystem
- Office 365
- ISO 9001 & ISO 14001 (kvalitet & miljö)
- Ledningssystem i SharePoint
- Varumärkeshöjande aktiviteter

Förvaltning
Skapa tjänster
Analys förvaltningsområden
Resurshantering
Testning
Livscykelhantering

Digitalisering
Verksamhetsanalys
Affärsutveckling
Strategi
Planering
Kravarbete
Workshops

Microsofts produkter
Microsoft Office 365
- Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access
- SharePoint, OneDrive, Teams, OneNote, Skype For Business, Forms, Flow, Planner
- Visio, Project
Windows Server 2000/2003/2008/2012/2016
Hyper-V
Exchange
Active Directory
PowerShell
SQL Server 2005/2008/2012/2016
Internet Information Services (IIS)
Microsoft Deployment Toolkit (MDT)

Övriga produkter
VMware
Adobe InDesign
Adobe Photoshop
Adobe Acrobat

Utbildning & Certifiering

Utbildning
ITIL
Architect Core Training
Ledarskapskurser
Mentorprogram (adept)
NLP Coaching (adept)

Certifiering
Certifierad IT-arkitekt Master

 • #Digital Coaching
 • #IT Management
 • #Office 365
 • #IT-rådgivning
 • #IT-arkitektur
 • #Projektledning
 • #Utbildning & Kompetensutveckling
 • #ITIL
 • #Ledarskap
 • #IT-infrastruktur
 • #Kvalitetsarbete
 • #Verksamhetsprocesser
 • #Organisationsutveckling
 • #Tålmodig
 • #Långsiktig
 • #Lösningsfokuserad

About GetIT Nordic

GetIT Nordic is a consulting and advisory company that started in 2012 by Alfred Ström. We have operations in Sweden and Norway, with its head office in Gothenburg. We assist our customers with advice and delivery of projects to improve efficiency and create opportunities to invest in a more efficient manner than has been done historically. Today's IT is extremely agile , therefore GetIT Nordic chosen to be completely disconnected to suppliers when we want to be completely independent and unbiased in our recommendations .

GetIT Nordic has since had a good performance , we are now about 25 employees in Sweden and Norway.

We believe that success does not come out of itself, but through hard work and by giving that little extra. Therefore, the additional involvement is a core value at GetIT Nordic.

Some of our customers