Karl Persson

Systemutvecklare / Systemarkitekt

Om Karl

Karl är en extremt driven utvecklare/arkitekt vars passion alltid varit att jobba med de senaste teknikerna. Med stort fokus på Cloudplattformarna Google och Azure har han drivit tekniken i många utvecklingsprojekt där hans expertis varit direkt avgörande för projektens leverans. Med Karl i teamet har ni en garanti för en leverans som är i tid, till rätt kostnad samt med rätt kvalitet.Tidigare erfarenheter

Architect and Head of Backend Development

SortApp

2019.10-nuvarande

SortApp är ett framåtlutat startupbolag som bygger sin produkt kring den globalt växande trenden gällande Miljömässig Hållbarhet genom delningsekonomi. Med SortApps verktyg ges kunderna en fullständigt unik visuell kontroll över alla sina ägodelar vilket bidrar till mindre överkonsumtion samt stora möjligheter att dela/byta varor med andra.
Karl har ansvar för arkitekturen, utveckling och driften av SortApps backend.
Systemet är byggt med microservices som är hostat i ett Kubernetes kluster.
Tekniker som använts är bla. grpc, nats, mongodb, elasticsearch, istio, prometheus, jaeger och circleci


Head of Software Development

iStaff Systems Inc.

2019-2019.09

Som Head of Software Development hade Karl yttersta avsvaret för utvecklings avdelningen och rapporterade direkt till VD och ledningen. I rollen ingick arbetsuppgifter så som tenikval, akritektur, rekrytering och styrning av utvecklings teamen. Karl hade även stort fokus på devops, automatisering och drift.

Typescript, nodejs, mysql, elasticsearch, kubernetes, react, graphql, microservices


Teamleader Software Development

iStaff Systems Inc.

2018-2019

Läkarleasing startade dotterbolaget Istaff Systems inc för att licenciera systemet vidare till andra bemanningsbolag.
Karls roll blev teamleader för backend-teamet. Utöver ansvar för teamets leverans hade Karl även ansvar för drift och leverans av systemet.

Typescript, nodejs, mysql, elasticsearch, kubernetes, react, graphql, microservices


Utvecklare

Läkarleasing

2015-2018

LäkarLeasing är idag det marknadsledande företaget inom vårdbemanning i Sverige. LäkarLeasing har idag över 50 000 läkare och sjuksköterskor registrerade i deras kompetensdatabaser.
Karl har arbetat med vidareutveckling av existerande Crm verktyg. Mycket av det initiala arbetet var att porta den existerande applikationen från vbscript till nodejs och react.
Karl jobbade främst med backend och devops i projektet.

Typescript, nodejs, mysql, elasticsearch, kubernetes, react, graphql


Teknisk Support IBM

IBM

2015

Teknisk support för lenovo thinkpad datorer


Kompetenser & erfarenheter

Cloud Development: Google Cloud, Azure,

Programspråk: Golang, Javascript, Typescript,, Vbscript, Bash

Verktyg / Middleware: Docker, Prometheus, Helm, Kubernetes, Opentracing, Kafka, Nats, Nats streaming, Circle-ci, Jenkins, Git, Jira

Databaser: MSSQL, Mariadb, MySql, MongoDB, ArangoDB,

Verksamhetsområden: Systemutveckling, Fullstack, DevOps

Utbildning & Certifikat

Karlstads Universitet 2012-2015: IT-Design Systemdesign - Computer Science

Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions - 2017

Developing Microsoft Azure Solutions - 2017

Architecting Microsoft Azure Solutions - 2017

MCSE: Cloud Platform and Infrastructure — Certified 2017

  • #Golang
  • #Typescript
  • #Javascript
  • #Nodejs
  • #React
  • #Docker
  • #Kubernetes
  • #Linux

About GetIT Nordic

GetIT Nordic is a consulting and advisory company that started in 2012 by Alfred Ström. We have operations in Sweden and Norway, with its head office in Gothenburg. We assist our customers with advice and delivery of projects to improve efficiency and create opportunities to invest in a more efficient manner than has been done historically. Today's IT is extremely agile , therefore GetIT Nordic chosen to be completely disconnected to suppliers when we want to be completely independent and unbiased in our recommendations .

GetIT Nordic has since had a good performance , we are now about 25 employees in Sweden and Norway.

We believe that success does not come out of itself, but through hard work and by giving that little extra. Therefore, the additional involvement is a core value at GetIT Nordic.

Some of our customers