Henrik Alstersjö

Projektledare / Tjänsteutvecklare / Rådgivare

Om Henrik

Henrik är en positiv och engagerad projektledare och tjänsteutvecklare med lång erfarenhet inom IT-branschen, vilket gör att han på ett kompetent sätt kan förstå och hantera de svårigheter och utmaningar som finns i ett projekt. Henriks styrkor är att han inger förtroende samt är en kreativ och analyserande problemlösare som snabbt sätter sig in i kundens behov och förväntningar och han ger sig inte förrän han har hittat den lösning som kan leda projektet i mål på bästa sätt.
Henrik har tidigare drivit etablering av nya tjänster, utveckling, effektivisering och automatisering av tjänster samt arbetsmetodik i projektform. Under sin karriär har Henrik arbetat med ledarskap, tjänsteutveckling, lösningsarkitektur samt som teknisk specialist. Henrik finner sig snabbt tillrätta i nya miljöer, han har lätt för att samarbeta och glimten i ögat är aldrig långt borta.
Söker du en tjänsteutvecklare för att optimera Sharepoint & Unified Communication för verksamhetens behov är Henrik en av de vassaste personerna du kan hitta!
Henrik föreläser även kring GDPR och hur företag och organisationer bör ta sig an utmaningen kring att blir GDPR Compliant. Läs gärna Henriks blog post på ärendet här

Vill ni således ha en projektledare för GDPR analys och genomförande är Henrik det perfekta valet!Tidigare erfarenheter

Service Manager & Service Change Request Manager

HCL

2017-02 - Pågående

I rollen som Service Manager hade Henrik ansvar för ServiceDesk-tjänster respektive arbetsplatstjänster för två kunder. I rollen ingick bland annat skapande och uppföljning av budget, avtalsförhandlingar med underleverantörer samt leverantörsstyrning. Henrik var även en del av ett större projekt för att lämna över en av Sveriges största tjänsteleverans till nya leverantörer, samt avveckla den pågående leveransen. I den andra leveransen var Henrik ledande i att teckna nytt avtal för "Hands&Feet" support för klient och print-tjänster. Henrik satte även upp ett projekt för onboarding av den nya leverantören, vilket han sen drev.

I rollen som Service Change Request Manager hade Henrik det sammanhållande ansvaret för pågående förändringsprojekt hos två kunder. I rollen ingick även att ta emot beställningar och att, med hjälp av Workshops, säkerställa rätt kravbild från kund och en förståelse hos HCL för uppdraget. Henrik agerade även kravställare på korrekt dokumentation och att projektprocessen följdes.


GDPR

GetIT Nordic

2017-09 - Pågående

Henrik ansvarar för att utveckla affärsplanen för hur GetIT Nordic skall hjälpa sina kunder att bli GDPR compliant. Henrik utvecklar projektplaner, håller föreläsningar för företag och föreningar om GDPR och vilka steg som måste tas för att efterleva kraven i den nya förordningen.
I detta arbete ingår att säkerställa att GetIT Nordic efterlever alla krav på personuppgiftshantering som ställs i GDPR, detta arbete innefattar, analys, åtgärdsrapportering samt implementation.


GDPR - Analys

ACT Competence

2017-09 - 2018-03

I detta uppdrag utför Henrik en analys av kundens hantering av personuppgifter avseende kraven som ställs i GDPR. Analysen resulterar i en rapport om vad kunden behöver utföra för att efterfölja regelverket. Henrik skall sen vara ledande i kundens arbete att införa de åtgärder som rapporten rekommenderar.


SharePoint Advisor

Hurtigruten

2017-11 - 2017-12

Henrik bygger upp en SharePoint-online site åt kunden för att på ett effektivt sätt utbyta information inom stora projekt. I detta projekt ingår att skapa struktur för kataloger och metadata samt rättighetsstrukturer för olika intressenter inom projektet, både externa och interna.


Tjänsteägare och Teamleader/PL för UCC tjänster

CGI

2014-01 - 2017-08

Henrik var tjänsteägare och teamleader inom UCC, (Unified Communication och Collaboration) SharePoint, Lync och Exchange Operations. Henrik har även drivit projektet att ta fram en operations-tjänst för O365 hybrid leveranser, samt att utveckla och förbättra befintliga tjänster. Henrik har tekniker utspridda över stora delar av Sverige och även grupperingar i Indien. I denna roll har henrik haft stor nytta av sin tekniska bakgrund, förmåga att sätta sig in i teknik som är ny för honom samt kunskaper inom arkitektur.


Tjänstespecialist och projektledare inom SharePoint operations

Logica Sweden AB

2009-05 - 2014-01

Under denna period arbetade Henrik som tjänstespecialist på SharePoint operations. En stor del av hans arbete var att ta fram metoder, rutiner och verktyg för till exempel övervakning och backup/restore av SharePoint miljöer. I detta arbete utvecklade Henrik ett flertal script och verktyg för att underlätta arbete och övervakning av dessa system, framförallt med PowerShell men även VB-script.
Henrik hade även en ledande roll i gruppen SharePoint operations och hade ett väldigt nära samarbete med tjänsteansvarig för att utveckla hur tjänsten skall levereras samt samarbete med andra driftsgrupper. Henrik höll i flera projekt för att integrera nya kunder i tjänsten samt att i förekommande fall ta fram arkitetkuren för SharePoint farmer.


Applikationsdriftstekniker Windows applications

WM-Data

2007-01 - 2009-05

Här arbetade Henrik med drift av applikationer på Windows servrar. Mestadels med Web-applikationer på IIS och kopplade till MS SQL Server. I detta arbete hade han stor nytta av att kunna förstå programkod i framförallt Visual Basic och ASP/ASP.NET.
En stor del av Henriks arbete var att vara delaktig i driftintegrationsprojekten. Detta innebar att skriva dokumentation, skapa övervakning, arbeta framrutiner för arbetet samt verktyg för automatisering.


MSI-Paketerare

Elan IT

2005-04 - 2006-12

Henrik arbetade i detta projekt som konsult för Elan IT med applikationspaketering, msi-paket skapades med Wise Package Studio, i ett projekt där Novell ersätts av Microsoft 2003 och AD på en kommun i västra Sverige. I paketeringsrollen ingick att lägga upp paket och collectioner i Microsoft SMS samt felsökning i densamma. Henrik arbetade även tidigare med driften av Lerums kommuns Novell miljö.


Systemtekniker

Posten It

2001-03 - 2005-04

Här arbetade Henrik som systemtekniker med installation, underhåll och drift av webbservrar baserade på Windows NT/Windows 2000 med IIS4/IIS5 och i många fall Microsofts SQL server 2000, han utvecklade även larmsystem samt rutiner vid normal drift och händelser. Henrik hjälpte kunder med att felsöka i deras webbapplikationer. För att effektivisera arbetade han också med utveckling av VB-script för administration av servrarna. Under denna period utvecklade Henrik mindre webbapplikationer i ASP.Net (VB.NET)


Supporttekniker

Volvo Information Technologies

1997-09 - 2001-03

Henrik arbetade som användarsupport och serveransvarig på Volvo IT, under en period var han även ansvarig för Norton Antivirus på servermiljöerna.


IT-tekniker

Nic AB och STEP AB

1995-1997

Under denna period arbetade jag med bland annat byggande av datorer och nätverk för mindre kunder för två olika konsultföretag.


Kompetenser & erfarenheter

Microsofts produkter
Office 365
Microsoft SharePoint
Microsoft Exchange
Microsoft Skype for business
Microsoft SQL Server
PowerShell
Projektledning
Teknisk projektledning inom infrastrukturområdet, primärt Microsoft. Erfarenhet från flertalet olika projektmodeller.

Strategi/Försäljning/ITSM
Förstudier, workshoppar, beslutsunderlag, offerter.
GDPR strategier
Processutveckling baserat på ITIL.
Tjänsteutveckling av driftstjänster

Dokumentation
Framtagning av användarmanualer, teknisk dokumentation, projektdokumentation. Hög anpassningsgrad utefter mottagarens behov och krav.

Språk
Flytande Svenska och Engelska i både tal och skrift

Utbildning & Certifiering

Utbildning
2019 Projektledning med Agila metoder
2015 Ledarskap för team – Att leda, coacha och motivera
1997 Certified Novell Engineer
1994-1995 Do Computers Byte, datateknikerutbildning

Certifiering
2017 Prince2 certifiering
2009 ITIL 3.0 Foundation certifiering

 • #MICROSOFT SHAREPOINT
 • #MICROSOFT SKYPE FOR BUSINESS
 • #MICROSOFT OFFICE 365
 • #MICROSOFT SKYPE FOR BUSINESS
 • #MICROSOFT OFFICE 365
 • #MICROSOFT POWERSHELL
 • #IT MANAGEMENT
 • #ITIL
 • #PROJEKTLEDNING
 • #IT RÅDGIVNING
 • #UTBILDNING / KUNSKAPSÖVERFÖRINGUTBILDNING / KUNSKAPSÖVERFÖRING

About GetIT Nordic

GetIT Nordic is a consulting and advisory company that started in 2012 by Alfred Ström. We have operations in Sweden and Norway, with its head office in Gothenburg. We assist our customers with advice and delivery of projects to improve efficiency and create opportunities to invest in a more efficient manner than has been done historically. Today's IT is extremely agile , therefore GetIT Nordic chosen to be completely disconnected to suppliers when we want to be completely independent and unbiased in our recommendations .

GetIT Nordic has since had a good performance , we are now about 25 employees in Sweden and Norway.

We believe that success does not come out of itself, but through hard work and by giving that little extra. Therefore, the additional involvement is a core value at GetIT Nordic.

Some of our customers