Gert-Inge Lövinge

Service Delivery Consultant, Teamleader

Om mig

De senaste 12 åren har Gert-Inge arbetat inom IT med roller som är nära kund. I dessa olika roller har han skapat sig en bred erfarenhet och kompetens inom applikation, infrastruktur och kommunikation.

Gert-Inge har agerat professionellt, engagerat och med högt fokus på kunden och deras behov. Det har skapat ett förtroende och Gert-Inge är mycket omtyckt bland medarbetare och ledning på företagen.
Gert-Inge har arbetat tillsammans med stora globala företag som Ericsson och Ikea samt stora svenska bolag som Volvofinas Bank, Ahlsell och AMF
Arbetets innehåll har varit i form av projektledning/delprojektledning, koordinering, administrering samt förändrings och planeringsarbete för att säkerställa IT infrastruktur inför framtiden.

Gert-Inge har också arbetat som Teamledare där han var ansvarig för teamets närvaro, kunskapsutvecklande planering, informationsmöte, rapporter och statistik etc

Gert-Inges styrkor är att han är mycket positiv och serviceinriktad, har hög social faktor och har mycket lätt för att samarbeta i olika typer av team.
Gert-Inge är målinriktad, effektiv, strukturerad och noggrann i sitt arbete vilket borgar för hög kvalité i resultatet. Gert-Inge skapar med sitt engagemang ett bra arbetsmiljöklimat för kollegor och ledare, där alla kan växa i sina roller, känna sig delaktiga och ha roligt under tiden man arbetar.

Gert-Inge har under hösten 2020 arbetat tillfälligt som EHS (Environment, Health and Security) och Facility Coordinator. Rollen innebar att arbeta med allt som berör dessa områden, men en stor del av arbetet var att se till att
kontoret har varit en säker arbetsplats för de anställda nu under pandemin och att man arbetar som de globala reglerna tillåter.  Han hanterade även projekt med olika typer av förändringar som skulle planeras och genomföras.
Ytterligare arbetsuppgifter har varit en förberedande genomgång av globala säkerhetsregler, rutiner och processer, om hur man kan applicera dessa och samtidigt ta Svenska lagstiftning i beaktande.

Söker ni en IT medarbetare med bred kunskap inom IT och ledning med högt fokus på arbetet som skall utföras, då är Gert-Inge rätt val.

 

 

 Tidigare erfarenheter

Service Delivery Consultant

CGI Sverige AB

2012-2020

Gert-Inges Service Delivery roll ingår i kundteam där målen är kundnöjdhet, kundservice, projektarbete, lönsamhet samt tilläggsförsäljning. Hans ansvar i rollen som SDC var enligt nedan:
- att identifiera och analysera nödvändiga akuta och framtida proaktiva aktiviteter inom teknik, applikation och
kommunikation.
- att identifiera/driva projekt enligt kundbehov/krav och säkerställa ändringar och andra åtgärder som är godkända
av kund.
- att driva, följa upp och rapportera status på pågående projekt och aktiviteter i planerade kundmöten på plats
hos kund eller internt via olika media.
- att kontinuerligt arbeta med förbättringsåtgärder i dialog med kund, samt interna drift- och tjänsteleveranser.
- att verka för ökad orderingång genom kontraktsutökning, nya tjänster etc.
- att säkerställa att processer, policys, rutiner och regler tillämpas på ett korrekt sätt samt att utveckla/förnya dessa
efter behov.
- att i rollen agera inom capacity, hosting, communication, application services samt inom end user computing.
- att i rollen ha mycket god förståelse för kundrelationer och avtalade tjänster.
- att i rollen ha djup kunskap kring kundens infrastruktur, tekniskt/applikatoriskt rörande innehåll och funktion.
- att ha mycket bra kunskaper kring interna processer, verktyg och tjänster.
- att arbeta med koordinering av olika typer av ärende.
- att arbetat systematiskt inom olika typer av ärendehanteringssystem för att fånga upp återkommande fel eller problem inom IT-lösningen/strukturen.
- att arbeta brett och vara lyhörd för kundens behov och förfrågningar
- att hålla sig utbildad inom de olika mål och behov som sätts upp inom kundteamet


Teamleader + Customer Service Representative

CGI Sverige AB

2010-2011

Gert-inge ansvarade för att leda teamet framåt kring kompetens, utveckling och mot angivna mål. Daglig hantering av schemaläggning, kunskapsutvecklande planering, informationsmöten internt och med kund, samt att även att se till att processer och information är korrekta och mottagna av team medlemmarna, samt rapporter och statistik arbete.

I rollen som CSR var Gert-Inge ansvarig i att tillsammans med kund arbeta mot gemensamma uppsatta mål, och att rutiner och processer var mottagna av medarbetarna på Service Desk. Hålla i möten tillsammans med kund för att säkerställa att SLA avtalet
var inom avtalade gränsvärden. Utbilda medarbetarna på Service Desk i att få en förståelse för kunden och vilka målbilder kunden satt upp samt vad vilket resultat som skulle nås.


Teknisk konsult

CGI Sverige AB

2008-2009

Teknisk support åt slutanvändare för kunder som avtalat tjänsten Service Desk. Support och åtgärdande lösningar för slutanvändare, samt utveckling av processer och rutiner för att hantera kundincidenter, problem och förändringsarbetet på ett korrekt sätt.


EHS Koordinator

Friday Tech Recruitment

2020-2021

EHS-Koordinator: Kombinerad konsult roll där Gert-Inge hanterat arbetsuppgifter inom Arbetsmiljö/Miljö, Hälsa och Säkerhet samt inom Facility området. Gert-Inges engagemang har gjort att han satt sig in i företagets globala regelverk, genomgått intern global utbildning inom EHS, samt påbörjat se över lokala strukturer hur anpassning av företagets globala dokument kan anpassas till det Svensk lagstiftning och regler.
Arbetat med leverantörer och deras leveranser in till företaget, där jag fått en positiv återkoppling om mitt bidragande arbete. Likaså så har jag drivit interna Facility projekt där jag har arbetat tätt ihop med medarbetare inom de områdena där förändringarna genomfördes. Jag har fått bra återkoppling för det arbete som jag utfört under denna korta tidsperiod.


Kompetenser & erfarenheter

Ledarskap

Teamledare med coachande och utvecklande förhållningssätt
Ledning genom tydlighet, närvaro samt personkännedom.
Utvecklande arbete genom att skapa effektiva processer och rutiner
Infasning av nya medarbetare till teamet.

Projektledning/Projektadministratör/Projektdeltagare

Teknisk/administrativt projektarbete inom infrastrukturområdet, men också inom andra typer av plattformar och system.
Ett urval av projekt som genomförts som deltagare eller delprojektledare.
- Flytt av IT-miljö till ny datahall
- Identifiering och systemkartläggning av applikationer och servrar inom IT miljön.
- Infrastrukturella förändringar inom befintlig IT miljö
- Säkerhetsgenomgång av IT miljö
- Införande av nytt internt ärendehanteringssystem
- Innovativa projektarbeten för att förbättra IT miljön
- GDPR
- Microsoft 365

Microsofts produkter
Microsoft Office - Hög erfarenhet av de flesta MS Office delarna
- Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access
- Teams, OneNote, Skype For Business,
- Visio, Project
Windows Server 2000/2003/2008/2012/2016
Exchange
Active Directory
PowerShell
SQL Server 2005/2008/2012/2016

Övriga produkter
Snow License Manager
Adobe InDesign
Adobe Photoshop
Adobe Acrobat

Utbildningar

Utbildning
Scrum Master Fundamentals - Foundations
Office 365 - Managing 365 Identities and Requierments Using Azure AD
Office 365 - Managing Cloud Identities in Office 365
Office 365 - Planning and Implementing Networking and Security in Office 365
Office 365 - Provisioning Office 365
MS Office in Practice 2016
MS Onenote
Adobe CC Suit Foundation (Photoshop, Illustrator, InDesign
HDI Support Center Analyst
ITIL
Computer/Server Knowledge
IT Security Base Knowledge
IT Coordination
Webb Design
Remedy Ticket System
Service Center Ticket System
Snow License Manager
Intern Ledarskaps utbildning
Organisatorisk och Socialt Arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljö i det nya arbetslivet
Kommunikologi Steg 1 - 3
Träningsläger inom förhandling
Engelska A + B

 • #Windows 7, 8 och 10
 • #Delivery management
 • #Office 365
 • #MS Office in Practice
 • #Snow License Manager
 • #Remedy Ticket System
 • #Service Center Ticket System
 • #IT Security Base Knowledge
 • #Scrum Master Fundamentals
 • #Leadership
 • #Svenska
 • #Engelska A + B
 • #Windows Server 2003, 2008, 2012, 2016 samt 2019
 • #SQL Server 2008, 2012 och 2016

About GetIT Nordic

GetIT Nordic is a consulting and advisory company that started in 2012 by Alfred Ström. We have operations in Sweden and Norway, with its head office in Gothenburg. We assist our customers with advice and delivery of projects to improve efficiency and create opportunities to invest in a more efficient manner than has been done historically. Today's IT is extremely agile , therefore GetIT Nordic chosen to be completely disconnected to suppliers when we want to be completely independent and unbiased in our recommendations .

GetIT Nordic has since had a good performance , we are now about 25 employees in Sweden and Norway.

We believe that success does not come out of itself, but through hard work and by giving that little extra. Therefore, the additional involvement is a core value at GetIT Nordic.

Some of our customers