Fredrik Östlind

Arkitekt / Rådgivare

Om Fredrik

Fredrik är verksam som arkitekt och rådgivare inom området Microsoft Cloud på GetIT Nordic. Han brinner för att leverera verktyg och lösningar som bidrar till att människor kan kommunicera och arbeta på ett naturligt och innovativt sätt utan att tekniken blir ett hinder. Fredriks mål är därför inte enbart att leverera rätt verktyg och rätt lösning, utan främst att se till att det kommer till användning på ett sätt som bidrar till att affären, individen och organisationen utvecklas och frodas. I hans verktygslåda finns en djup kunskap och lång erfarenhet av Microsofts produkter inom cloud området.

Fredrik har även omfattande IT-kunskaper med inriktning mot Microsoft on-prem tjänster såsom Microsoft Exchange, Microsoft Skype for Business samt Microsoft Active Directory och Microsoft PowerShell där han arbetar bekvämt i alla faser från försäljning till leverans och trivs roller som säljstöd, arkitekt, specialist, workshop ledare, instruktör och projektledare.Tidigare erfarenheter

Platform Owner / Arkitekt

Polestar

2019 - Pågående

2020 - Platformsägare och teamledare för Microsoft Cloud området (Microsoft 365 & Azure).

2019 - Ansvarig arkitekt för etablering av Polestars nya IT-plattform som inkluderade nätverk-, identitet-, moln- (Microsoft Azure, Microsoft 365), säkerhet-, klient-, mobilitet- samt självbetjäningtjänster. Även stöttat verksamheten i frågor rörande enterprisearkitektur.


Lösningsarkitekt

Volvo Cars Corporation

2016 - 2019

Lösningsarkitekt och t.f service manager för Volvo Cars globala Virtual Meeting tjänst som inkluderade Skype for Business Online, Microsoft Teams, Cisco WebEx, Pexip Infinity och StarLeaf.


Lösningsarkitekt & Projektledare

KappAhl

2016 - 2017

Lösningsarkitekt och projektledare för införande av en ny virtuell mötestjänst på KappAhl globalt baserad på Skype for Business Online.


Instruktör

Cornerstone

2014 - 2016

Instruktör för schemalagda och företagsanpassade kurser.

20334: Core Solutions of Microsoft Skype for Business 2015

20336: Core Solutions of Microsoft Lync Server 2013

20337: Enterprise Voice and Online Services with Lync Server 2013

55070: Lync 2013 Depth Support Engineer


Teknisk Specialist

HCL Technologies Limited

2016

Teknisk specialist i grupperingen som förvaltar Volvo Group, Stockholm Stad, samt diverse kunders Active Directory miljöer, sammanlagt ca 200 000 användare.


Arkitekt & Pre-Sale

Prové

2016

Teknisk arkitekt och pre-sale ansvarig i projektet att migrera Prové till Office 365.


Teknisk Specialist

Volvo Information Technology

2015

Teknisk specialist, ansvarig för migreringsplaneringen samt ansvarig för utbildning av support personal i projektet att migrera Stockholm Stads e-post miljö till Exchange Server 2013. Miljön bestod av ca 50 000 brevlådor och 24 servrar.


Arkitekt & Pre-Sale

Öckerö Kommun

2014

Teknisk arkitekt och pre-sale ansvarig i projektet att migrera Öckerö Kommuns anställda från en föråldrad IBM Notes e-post miljö till Microsoft Exchange 2013. I projektet ingick också en etablering av Microsoft Lync Server 2013 som mötesplattform.


Teknisk Specialist

Norstedts Juridik AB

2014 - 2016

Tekniskt specialiststöd till kundens förvaltningsorganisation i diverse infrastrukturella frågor.


Kompetensområdesansvarig för Collaboration- och Directory Services/Pre-Sale

Enfo Zipper

2011 - 2014

Ansvarig för kompetensområdena Collaboration och Directory Services, där Fredrik varit ansvarig för att främja affärsutveckling, kvalitén i leveranser samt säkerhetsställa kompetensläget inom respektive tjänsteområde.

Fredrik har planerat och lett workshoppar inom Microsoft Active Directory, Microsoft Lync 2010, Microsoft Lync 2013, Microsoft Office 365 samt Microsoft Yammer för kunder av varierande storlekar.

Beräknat underlag och offererat olika lösningar.

Talat på olika kundseminarier rörande produkterna och koncepten inom områdena.


Arkitekt & Pre-Sale

Mölnlycke Health Care

2014

Teknisk arkitekt i projektet att designa och förbereda infrastrukturen och inför en framtida flytt av Mölnlycke Health Cares 7 000 användare från en lokal Exchange-miljö till en ny plattform baserad på Microsoft Office 365. I projektet genomfördes också identitetsfederation baserad på ADFS 2.1 med katalogsynkronisering och Exchange Hybrid.


Arkitekt & Pre-Sale

Volvo Bil

2013

Teknisk arkitekt och pre-sale ansvarig i projektet att flytta Volvo Bil och Bra Bils 500 användare från en lokal Exchange-miljö till en ny samarbetsplattform baserad på Microsoft Office 365. I projektet har vi även genomfört identitetsfederation baserad på ADFS 2.1, katalogsynkronisering och en redundant autentiseringsplattform byggd i Windows Azure.


Teknisk projektledare, Arkitekt och Pre-Sale

DS Smith

2013

Teknisk projektledare, arkitekt och Pre-Sale ansvarig för DS Smith’s Lync 2013 projekt. Fredrik var ansvarig för att genomföra workshops, forma erbjudandet samt säkerhetsställa att den tekniska lösningen var lämplig för kundens behov och att genomförandet skedde med hög kvalitet.

Den tekniska plattformen bygger på Lync Server 2013, och är utformad för att stödja IM, Conferencing och extern åtkomst för 12 000 användare.

Telefoniintegration genom möjlighet att ringa in till konferenser, samt tilldelning av Lync nummer till vissa utvalda i organisationen.


Specialist

Volvo Information Technology

2012

Utvecklade rutiner och verktyg gällande Disaster Recovery för Volvo Group’s globala Active Directory tjänst. Under projektet var Fredrik ansvarig för att forma processer, utveckla rutiner, forma verktyg och utbilda personalen i Volvo Groups Active Directory Global Operation Center i hur man hanterar en återställning under ett katastrofscenario.


Teknisk projektledare

TeliaSonera AB

2011

I Logicas övertagande av TeliaSoneras arbetsplatssystem ingick att man i delprojektet ”Exchange Relocation”, skulle migrera ca 25 000 brevlådor från kundens befintliga Exchange 2007 system till en ny miljö hos Logica.

Fredrik var teknisk projektledare och ansvarig för mål, budget, rapportering och uppföljning mot kund och huvudprojekt.


Affärskonsult

Logica Infrastructure Management AB

2009 - 2011

Arbetade som affärskonsult och teknisk projektledare inom området Unified Communication & Collaboration på Logica. I rollen som affärskonsult ingick att vara en förebild och mentor för kollegor men också se till att kompetensområdet får intressanta och utvecklande uppdrag. Fredriks tekniska fokusområde är Active Directory, Microsoft Exchange och Microsoft Lync.


Senior konsult & Teknisk projektledare

QBranch Väst AB

2007 - 2008

Senior System Engineer och teknisk projektledare med Microsofts serverlösningar inom områdena katalogtjänster, mailsystem och applikationsvirtualisering.


Arkitekt & Specialist & Teknisk projektledare

Mandator Sverige / Cell Network / Fujitsu Services

1998 - 2007

System Engineer och teknisk projektledare med Microsofts serverlösningar inom områdena katalogtjänster, mailsystem och applikationsvirtualisering.

Ansvarade för Mandators System Management satsning på Microsofts produktportfölj (System Center).

Teknisk specialist i ett migreringsprojekt from Lotus Notes till Microsoft Exchange för 1000 brevlådor.


Kompetenser & erfarenheter

Microsofts produkter
Microsoft 365
Microsoft Azure
Microsoft Teams
Microsoft Skype For Business
Microsoft Exchange
Microsoft Active Directory
Microsoft PowerShell

Projektledning
Teknisk projektledning inom infrastrukturområdet, primärt Microsoft. Erfarenhet från flertalet olika projektmodeller.

Strategi/Försäljning/ITSM
Entreprenörskap / Försäljning
Förstudier, workshoppar, beslutsunderlag, offerter.
Processutveckling baserat på ITIL.
Förbättra samarbete i organisationen genom Enterprise Social

Dokumentation
Framtagning av användarmanualer, teknisk dokumentation, projektdokumentation. Hög anpassningsgrad utefter mottagarens behov och krav.

Språk
Flytande Svenska och Engelska i både tal och skrift

Utbildning & Certifikat

 • #Microsoft 365
 • #Microsoft Azure
 • #Microsoft Teams
 • #Microsoft Endpoint Manager
 • #Microsoft Exchange
 • #Microsoft Skype for Business
 • #Microsoft Lync
 • #Microsoft Active Directory
 • #Microsoft PowerShell
 • #Microsoft Yammer
 • #IT Rådgivning
 • #IT Management
 • #Utbildning / Kunskapsöverföring
 • #ITIL
 • #Projektledning

About GetIT Nordic

GetIT Nordic is a consulting and advisory company that started in 2012 by Alfred Ström. We have operations in Sweden and Norway, with its head office in Gothenburg. We assist our customers with advice and delivery of projects to improve efficiency and create opportunities to invest in a more efficient manner than has been done historically. Today's IT is extremely agile , therefore GetIT Nordic chosen to be completely disconnected to suppliers when we want to be completely independent and unbiased in our recommendations .

GetIT Nordic has since had a good performance , we are now about 25 employees in Sweden and Norway.

We believe that success does not come out of itself, but through hard work and by giving that little extra. Therefore, the additional involvement is a core value at GetIT Nordic.

Some of our customers