Edwald Costa Santos

Systemarkitekt / Teknisk specialist

Om Edwald

Edwald har med sina 10 års erfarenhet som arkitekt skaffat sig en bred kompetens inom alltifrån serveroperativsystem, Active Directory, SCCM, ITIL etc etc.

Han är certifierad IT Arkitekt, genom IASA, Architecture Foundation (CITA-F) och Solution Architecture samt Smart Card Security Expert (säkerhetssystem som används av banker, kommuner, myndigheter och privata företag).

Edwald lägger i sina projekt stor vikt vid noggrant förarbete. Det gör han för att kunna ta fram och leverera lösningar som ligger i linje med verksamhetens förväntningar. Han trivs med att jobba målinriktat tillsammans med kund och kollegor för att skapa dessa resultat.

Lyhördhet och kommunikation är viktiga ledstjärnor i hans dagliga arbete och han delar alltid med sig av idéer samt synpunkter.

Som person är Edwald även analytiskt, nyfiken, engagerad och otroligt drivande.

På GetIT Nordic AB är vi oerhört stolta över att få ha Edwald i vårt lag!Tidigare erfarenheter

Infrastructure Architect

HCL Technologies

2017-nuvarande

Uppdraget innebär att Edwald dagligdags hanterar och förmedlar krav i tät dialog med beställare (kunder/leverantörer) och tekniska resurser. Han bryter effektivt ner kraven, analyserar och säkerställer affärsbehov för att sedan omvandla dessa till dokumenterade arkitektur/design-lösningar inom infrastruktur.
Edwald har under sin tid på HCL varit inblandad i flertalet komplexa projekt och han stortrivs med att stötta sina projektmedlemmar i det dagliga arbetet.
Exempel på projekt som Edwald varit arkitekt inom:

Förstudie Mobila applikationer:
Skapa förstudie med konceptuell design för beslut, gällande möjligheter att tillgängliggöra Business Applikationer i mobila enheter för kundens användare.

Klient migrering:
Deltar aktivt i planering för migrering av klienter från en miljö till en annan, ur ett arkitektuellt perspektiv. Bistår med dokumentation, skapar riktlinjer för slutanvändare, skapar processer för migrerings plan, Skapar Use-Case senario för avslutshantering.

Grupp Disk migrering:
Utfört förundersökning i pågående projekt, skapat Use-Case senario åt kund. Agerat stöd genom rådgivning i migrering av Grupp Diskar till SharePoint Online.

Konsolidering av beställningsportaler:
Leder och skapar förstudie för att skapa helhetsförståelse av flertal beställningsportaler, detta för att nå mål om konsolidering av kundens olika beställningsportaler.

Klient licenser:
Rådgivning genom förundersökning av möjligheterna för implementering av klient licenser.

Avveckling av miljö:
Granskning av arkitektuella dokument samt godkännande av lösningsförslag för avveckling av miljö. Rådgivare för Technical-leads arbete i avvecklingen.

Implementation av Klient miljö:
Granskning av konceptuell design, samt godkännande för fortsatt implementation av Klient miljö.

Tjänstens inriktning: Arkitektur, Design, Förstudie, Rådgivning, Projekt, Måluppfyllnad


Infrastructure Technical Specialist

Volvo IT

2013-2017

Direkt delaktig i planering för beslut av kvartalsuppdateringar.
Leder planeringsarbete, följer upp dokumentation samt implementering av klientmiljön. Främja tekniska lösningar som stödjer företagskraven.
Tjänstens inriktning: Projekt, Design, Måluppfyllnad, Arkitektur


Lösningsarkitekt

Volvo IT

2010-2013

Huvudansvarig för att ta fram en bättre anpassad produkt för Stockholms stad.
Ledare av förundersökningen samt ansvarig för implementering av framtagen produkt.
Vidareutveckling av en lösnings för gruppundervisning i skolor.
Tjänstens inriktning: Projekt, Design, Måluppfyllnad, Arkitektur


Systemkonsult

Flygfältsbyrån

2009

Uppdraget var att bistå kunden med hjälp kring felsökning av problem i Citrix miljö.
Tjänstens inriktning: Felsökning, dokumentation
Teknisk Miljö: Citrix, test och implementering


Systemkonsult

Stena Rederi

2009

Utvärdering av applikation för eventuell framtida implementering i Citrix miljö.
Tjänstens inriktning: Test, dokumentation, utvärdering
Teknisk Miljö: Citrix EdgeSight,


Systemkonsult

NYK Logistics

2009

Uppdraget var drift och underhåll av Citrix miljö.
Tjänstens inriktning: Drift, underhåll
Teknisk Miljö: Citrix


Systemkonsult

Astratech

2009

Presentation samt utvärdering av Citrix miljö genom utförd work shop hos kund. Målet var att hitta en behovsbild samt en kostnadseffektiv lösning med hjälp av Citrix. Ta fram en Prof Of Concept (POC).
Tjänstens inriktning: Dokumentation, utredning
Teknisk Miljö: Citrix


Systemkonsult

Stenungsunds Kommun

2009

Förundersökning av Windows 2008 terminal servers potential och dess kapacitet att bistå verksamheten med mer funktioner. Detta resulterade i en Prof Of Concept (POC) för Stenungsunds Kommun. Installation samt genomförande av applikations tester och implementering av GPOer.
Tjänstens inriktning: Test, dokumentation, utredning
Teknisk Miljö: Microsoft Windows 2008 Terminal Server


Sytemkonsult

Gothia finance

2009

Felsökning av kundens upplevda bekymmer med befintlig Citrix miljö. Kunden får hjälp med att sätta upp Citrix EdgeSight server att kunna komma till rätta med problemet.
Tjänstens inriktning: Felsökning, test, dokumentation
Teknisk Miljö: Citrix


Citrix Arkitekt

ATEA

2009

Ansvarig designer av Citrix miljö. Efterfrågad av potentiell kund via upphandling.
Tjänstens inriktning: Design, dokumentation
Teknisk Miljö: Citrix


Systemkonsult

Lantmännen

2008-2010

Inventering av servrar för framtida strukturering. Inventering av applikationer för klassificering av inverkan på verksamheten. Ansvarig för implementation av livscykel hantering av klienthårdvara, operativsystem samt applikationer.
Tjänstens inriktning: Dokumentation
Teknisk Miljö: Microsoft Windows, Microsoft Server


Systemkonsult

Göteborgs Universitet

2008

Felsökning av befintlig Citrix server samt utökning av miljön genom installation av ny server i Citrix farmen.
Tjänstens inriktning: Felsökning, implementering, dokumentation
Teknisk Miljö: Citrix


Systemkonsult

Västra Götalands Region

2007-2008

Drift och support av server och klient miljön.
Tjänstens inriktning: Drift, support
Teknisk Miljö: Microsoft Windows Server och desktopmiljö


Teamlead

Volvo IT

2006-2007

Teamleader för 15 migreringstekniker för globalt projekt med bas i Sverige. Utförde tillsammans med mitt team ett flertal migreringar i länder så som USA, Brasilien, Chile, Argentina, Litauen, Spanien, Schweiz samt Sverige.
Tjänstens inriktning: Ledarskap, planering, process, projekt
Teknisk Miljö: Windows NT, Windows XP


Teamlead

Volvo IT

2005-2006

Teamleader för 7 migreringstekniker för Volvo IT projekt med bas i Göteborg. Utförde tillsammans med mitt team migrering av Volvo ABs klient plattform från Windows NT till Windows XP.
Tjänstens inriktning: Ledarskap, planering, process, projekt
Teknisk Miljö: Windows NT, Windows XP


Kompetenser & erfarenheter

Språk
Svenska, modersmål
Portugisiska, modersmål
Engelska, flytande i tal och skrift
Spanska, tal

Utbildning & Certifiering

Utbildning
Ingenjörsutbildning, Göteborgs Tekniska Institut

Certifiering
2017 IASA – CITA Solution Architect
2016 IASA – CITA-Foundation
2016 IASA – CITA-Foundation Exam v1.5
2012 Citrix NetScaler Overview
2012 Citrix XenDesktop 5.5 Overview
2012 Citrix Certified Sales Professional
2012 Citrix XenApp 6.5 Overview
2012 CSSE for NetID
2009 Citrix XenApp on Windows 2008 server
2009 Citrix installation and Configuration Access Gateway Enterprise Edition
2009 Citrix Provisioning server
2008 Citrix Certified administrator

 • #Windows 2003/2008 Server, Windows 7/XP
 • #Citrix
 • #Microsoft Environments
 • #Active Directory
 • #Altiris Software Deployment
 • #Terminal Server
 • #Citrix Provisioning Server 5.0
 • #Citrix Access Gateway
 • #Citrix EdgeSight Server
 • #Netop School
 • #LanSchool
 • #NetID
 • #SCCM 2007-2012

About GetIT Nordic

GetIT Nordic is a consulting and advisory company that started in 2012 by Alfred Ström. We have operations in Sweden and Norway, with its head office in Gothenburg. We assist our customers with advice and delivery of projects to improve efficiency and create opportunities to invest in a more efficient manner than has been done historically. Today's IT is extremely agile , therefore GetIT Nordic chosen to be completely disconnected to suppliers when we want to be completely independent and unbiased in our recommendations .

GetIT Nordic has since had a good performance , we are now about 25 employees in Sweden and Norway.

We believe that success does not come out of itself, but through hard work and by giving that little extra. Therefore, the additional involvement is a core value at GetIT Nordic.

Some of our customers