Dennis Knutsson

Systemspecialist infrastruktur

Om Dennis

Dennis Knutsson är GetIT Nordic’s mest passionerade automations specialist.

Dennis har genom åren samlat på sig erfarenheter från många olika typer av organisationer och IT-miljöer. Det som kännetecknar Dennis är hans oerhörda engagemang för sitt arbete och sin uppgift. Dennis definierar GetIT’s ledord Engagemang!

Dennis tid på Ringhals kärnkraftverk har lärt honom hur viktigt IT är för verksamheten och vilka krav som ställs på rutiner/processer för att säkerställa en effektiv drift.

Söker du en teknisk specialist med passion och stor kunskap inom automation, AD, virtualisering, storage,  klient och server operativ så är Dennis killen för jobbet!

 Tidigare erfarenheter

Specialist infra

Plastal industri AB

2017-05 - Pågående

Inventering, Automatisering, Standardisering. Uppdatering av VMware miljön. Updatering av Windows Server miljön. Avveckling av gammal infrastruktur. Utvecklade ett stort antal script för unik inventering/rapportering. Förbättringar angående hur Plastal använder AD samt rensning och standardisering. Skapade nya GPO:er för att styra både klient och server miljön för hela plastal koncernen för att minska handpåläggningen och ge kunden en bra IT upplevelse. 1st, 2nd och 3rd Line support för all personal på HQ men även stötta fabrikerna i Plastals regi.


Hosting - Kundansvarig

Webland AB

2016- 2017

Ansvarig för hosting miljön för interna/externa kunder. Implementerade MDT (Microsoft Deployment Toolkit) för enkel installation av Windows klienter samt Windows servrar. Standardiserade övervakningen till en plattform. Hjälpte kunder på deras digitaliseringsresa. Inventerade och standardiserade Windows klientOS.


Application operations

Vattenfall IT, Ringhals

2015- 2016

Application operations-uppdraget var att ansvara för beställningar och uppsättningar av applikationer på kundens servrar. Där ingick även monitorering och inventering så att miljön kunde underhållas på ett enkelt och automatiserat sätt. Utfördes med hjälp av olika verktyg men även av script i form av powershell/batch som Dennis producerat.


Datacenter/windows

Vattenfall IT, Ringhals

2013-2015

Datacenter/server operations group på Ringhals kärnkraftverk. Ansvarig för den virtuella miljön samt utveckling av denna. Ökade användandet av virtualisering samt tillgängligheten av denna. Idag körs VMware 5.5, ca 50 ESXi hostar och ca 400 Windows servrar. Hårdvaran består av HP blad och rack servrar. Dennis installerar alla windows servrar med hjälp av MDT (Microsoft Deployment Toolkit) med en unik lösning som han har tagit fram för att passa till Ringhals miljö. Ansvarar för certifiering av hårdvaran för att kunna användas i MDT. Datacenter/windows team är också ansvariga för patchning och livscykelhantering. Ärendehanteringssystemet Remedy används för att hantera alla ärenden både internt och externt. Ansvarade även för all rapportering/skripting och automation av Ringhals Windows/VMware miljö. Powershell tillsammans med powerCLI används.


Trådlöst nät, Teknikinventering

Trygghets stiftelsen

2012

Inventerade och dokumenterade nätverks infrastrukturen för att kunna erbjuda support. Felsökte existerande utrustning och gav kostnads/lösnings förslag. Genomförde även en förstudie på plats i göteborg för trådlöst nät samt såg till att lösningen blev implementerad.


Migrering, Team leader

Swedavia

2012

Teamleader för personalen på plats under utrullningen av Swedavias nya klient på Landvetter flygplats. Single point of contact (SPOC) för kunden under utrullningsprojektet. Felsökte Active directory innan migrering av användare och klienter. Felsökte och rättade till klienter för att underlätta migrering från LFV till Airportnet domän. Kontaktperson för alla leverantörer inblandade i detta projekt.


Supporttekniker

Göteborgs stad, Idrott och föreningsförvaltningen

2012

2nd line support för Idrotts- och föreningsförvaltningen Göteborg. Installerade klienter, supporterade och underhöll deras VMware ESXi5.0 environment. Uppdaterade infrastrukturen för att underlätta bytet av ny infrastruktur leverantör.


Supporttekniker

Vattenfall IT, Ringhals

2009 - 2012

2nd line support för Ringhals kärnkraftsverk med ca 4500 clients (Windows XP and Windows7). Kundkontakt sker via telefon samt fjärrstyrning av deras klient eller på plats. Installationer gjordes via Fasttrack 2.5 men migrerades till SCCM från Microsoft. Felsökte gamla klienter både mjukvara och hårdvara. Installerade nya klienter med både operativsystem,mjukvara samt tillbehör. Administration samt behörighet av användare i AD/SAP R3 och många av deras andra system. Vattenfall Ringhals har ca 1500 packeterade applikationer + lokala installationer. Utvecklade ett inventeringsscript som kördes schemalagt för att hitta felaktiga leveranser så kunden bara betalade för det som levererats.


Supporttekniker

Astra Zeneca

2008-2009

Arbetade för IS- Partner as Local IT Support tekniker i Stenungsund. Ansvarade för INEOS Siter i Danmark, Frankrike, Holland, Ryssland, Tyskland and Sverige (ca 700 users) men även BPP i Stenungsund (ca 20 users). 1st, 2nd och 3rd Line support för alla kunder inom områderna applikation, klient/server och hårdvara. Detta gjordes via direkt kontakt eller via fjärrstyrning av respektive system. Installation av servrar, Klienter och annan hårdvara, övervakning, backup, skrivare, projekt, dokumentation etc. var en del av det dagliga jobbet. Under denna tiden utvecklade Dennis installationsrutinen och kortade ner installationstiden betydligt(Automatisering). IS-Partner är ett globalt IT-företag med högkvarter i norge (koncernspråk: Engelska)


Medichus

Göteborgs stad

2008

Ansvarig för utrullningen av den nya platformen 'GBG3000'. Uppdaterade och skapade paketerings instruktioner för de applikationer som skulle hamna i portalen. På grund av Dennis tidigare erfarenhet av plattformen fick han rollen som teamleader i projektet. Ett av målen var att få alla positiva till den förändring som skulle ske. Alla var vana vid tunna klienter men skulle nu byta tillbaka till tjocka klienter varför det krävdes nya manualer och instruktioner. Ansvarig för alla leverantörer i projektet för Medichus räkning. Migrerade alla klienter både stationära och bärbara till den nya plattformen. 1st, 2nd Line support för alla klienter både gamla plattformen och nya. Planerade av ny servermiljö för att passa in i den nya platformen samt installerade/underhöll och skrotade servrar både i den nya och gamla miljön.


Supporttekniker

Astra Zeneca, Mölndal

2007 - 2008

Samma uppdrag som nedan 2006-2007


Supporttekniker

Göteborg Stad, Intraservice

2007

1st, 2nd Line support för Göteborgs stad standard platform: 'Gbg3000', standard applikationer var inkluderade men special program finns att beställa. Migrerade gamla klienter till den nya plattformen. Migrerade gamla applikationer till den nya plattformen. Planerade för de nya servrarna att passa i den nya plattformen samt installerade/underhöll och skrotade servrar både i den nya och gamla miljön. Ärenden hanterades i systemet Solver.


Supporttekniker

Astra Zeneca, Mölndal

2006 - 2007

Installerade och felsökte allt anslutet till laboratorie utrustning. ca 800 Klienter på AstraZeneca. Väldigt många av dom existerande operativsystemen användes fortfarande tex beos,dos,window3.11,os2 mm men även mer moderna allteftersom systemen byttes ut. Nätverket var separerat med vlans för att separera guld,silver och brons klassade system men även för tex virus spridning. GMP-standard var tvunget att följas på grund av medicinsk forskning. Ärenden hanterades via Remedy.


Server- & klienttekniker

Plastal AB

2003 - 2006

Ansvarade för alla klienter som användes i tillverkningsprocessen samt klienter för övrig personal. Ansvarade även för datahallen och all utrustning där tex servrar och nätverksutrustning. IT ansvarig i alla projekt. Inköpsansvarig IT och IT-relaterad utrustning tex, servrar, klienter, switchar, routrar, skrivare och andra tillbehör till personalen. Installation gjordes via sms2.0 enligt Plastals BasPC process. Installerade alla servrar i Göteborgs fabriken. Underhåll av Lotus Notes Mail and Active Directory. Uppgraderade infrastrukturen från 10mbit till 100mbit. Utvecklade ett script för att automatiskt skapa användare och mail. Detta låg sen schemalagt dagligen. 1st, 2nd och 3rd Line support för all personal i Göteborgs fabriken men även stötta dom andra fabrikerna i Plastals regi.


Klienttekniker

Academy world

2001 - 2002

Utvecklade standarder för 'Verktyget' och föreslog en massa nya förbättringar som blev implementerade i 'Verktyget'. 'Verktyget' utvecklades av ett dotter bolag Efrog. 'Verktyget' användes till att skapa dynamiskt webinnehåll i vårat fall onlinekurser. Inköp av all IT relaterad utrustning tex servrar, klienter, switchar, routrar skrivare och annan utrustning som personalen efterfrågade. Support för Art directors, copywriters och utvecklare.


Klienttekniker

Densitet

2000

Använde 'Verktyget' som är en applikation från Efrog för att lägga upp nytt kursmaterial på internet. 'Verktyget'. Support för Art directors, copywriters


Kompetenser & erfarenheter

Automatisering
Inventering
Standardisering
Rapportering

Microsofts produkter
Office 365
PowerShell

Språk
Flytande Svenska och Engelska i både tal och skrift

Utbildning & Certifiering

Utbildning
2018 VMware - VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6.5]
2018 VMware Horizon 7: Install, Configure, Manage [V7.3]
2018 VMware Horizon 7: Troubleshooting and Performance Optimization [V7]
2015 SQL 2012/2014 Installing and configuring
2015 Windows server 2012
2015 Microsoft azure
2014 SCOM 2012 (System Center Operations Manager 2012)
2007 ITIL Foundation
2005 Managing Microsoft Systems Management Server 2003
2005 T209 Repackaging with Wise Package Studio
2004 Planning, Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment
1997-2001 IT och Telekomunikation, Högskolan Karlskrona Ronneby
1992-1993 Komplettering 3-årigt gymnasium
1990-1992 Bygg, inriktning VVS

Certifiering
2007 ITIL Foundation certificate

  • #Microsoft Office 365
  • #Microsoft PowerShell
  • #Microsoft Active Directory
  • #ITIL

About GetIT Nordic

GetIT Nordic is a consulting and advisory company that started in 2012 by Alfred Ström. We have operations in Sweden and Norway, with its head office in Gothenburg. We assist our customers with advice and delivery of projects to improve efficiency and create opportunities to invest in a more efficient manner than has been done historically. Today's IT is extremely agile , therefore GetIT Nordic chosen to be completely disconnected to suppliers when we want to be completely independent and unbiased in our recommendations .

GetIT Nordic has since had a good performance , we are now about 25 employees in Sweden and Norway.

We believe that success does not come out of itself, but through hard work and by giving that little extra. Therefore, the additional involvement is a core value at GetIT Nordic.

Some of our customers