Andreas Evander

Projektledare / IT Rådgivning

Om Andreas

Andreas är en passionerad IT-specialist med inriktning på IT-rådgivning, projektledning, och lösningsarkitektur.

Andreas har mycket god teknisk förståelse då han startade sin karriär som tekniker. Han är bland annat utbildad inom olika Microsoft-tekniker.
Andreas projektledarfokus ligger inom datacenter, molnmiljöer, applikationsutveckling och organisationsutveckling.

Sammanfattningsvis har Andreas teknisk kunskap kombinerad med djup kompetens inom
IT-ledning, projekt och programledning samt väldokumenterad kunskap inom Business Case, behovsanalyser och organisationsutveckling.

Andreas är en mycket god kommunikatör, på sina uppdrag blir han snabbt en central del av verksamheten och är en person som skapar förtroende hos organisationen.Tidigare uppdrag

Projektledare Soltak AB

Soltak AB

Införande av ärendehanteringssystem Soltak AB

Soltak AB är ett kommunägt bolag som levererar tjänster inom lön, ekonomi och IT till sina kunder och tillika ägare Kungälv, Tjörn, Stenungsund och Lilla-Edet. Kraven på Soltaks leveranser har skapat ett behov av nya processer tillika systemstöd för att matcha kundernas förväntan. Projektets scope har innehållit inventering av behov och processer, en nutidsbild har dokumenterats och en gemensam framtidsbild har tagits fram. Från denna har systemstöd upphandlats, projektet gick igenom flertalet system där Service Manager var önskat men fick läggas åt sidan av kostnadsskäl. Istället föll valet på Visionflow, ett system där konfigureringsmöjligheterna för Soltak att anpassa systemet till sina nya arbetsprocesser varit väldigt bra, till ett fördelaktigt pris.

Utöver ärendehanteringssystemet har även en kundserviceportal kravställts och utveckalts av GetIT Nordic och implementerats hos Soltak. Kravet på en mer dedikerad kunddialog har drivit fram behovet av denna anpassning. Andreas var projektledare för hela införandet och projektet kommer avslutas i April 2020.


Projektledare VGR IT

VGR IT

2019

Projektledare i VGR IT's teknik team, i huvudsak ansvarig för tekniska införandet av VGR's remote desktop tjänst förenklad åtkomst baserad på VMware Horizon. Leveransen bestod i att reda ut kvarvarande leveranser, prioritera och säkerställa genomförande. Produkten sattes i produktion i Juni-September 2019.


Leveransansvarig

Hurtigruten

2018-06 - 2018-12

Andreas arbetade som ansvarig för alla iTravel-projektleveranser och han rapporterande till projektansvarig på plats i Oslo. Andreas hade en nyckelroll i kommunikationen och samarbetet mellan Hurtigruten och dess leverantörer / underleverantörer. Parallellt med detta agerade Andreas rådgivare till Programledningen och Hurtigruten Mangement.

Att Andreas var ytterst värdefull för Programet visade sig I att hans kontrakt förlängdes även när hela ledningsgruppen/projektteamet, inklusive CIO, ersattes för att skapa plats för en ny CIO och därmed ett nytt projektteam.


Projektledare

Hurtigruten

2016-2017

Ansvarig som projektledare för genomförandet av en ny bokningsplattform för Hurtigruten-gruppen, inklusive omformning av alla gränssnitt / delsystem med en projektbudget på >150 MNOK och >50 personer involverade i projektet. Arbetet inleddes i juni 2016 med go-live planerad 15 juni 2017. Projektet avslutade sina leveranser, men go-live av applikationen sköts upp på grund av att mjukvaruleverantören var försenad med mer än ett år.


Teknisk Projektledare

Soltak AB

2016

Teknisk Projektledare i Soltak AB’s infrastrukturteam. Hanterade flera tekniska projekt under den insourcingfas som Soltak gjorde för sina kunder. Parallellt med projektledningsrollen fungerade Andreas också som Incident Manager i flera allvarliga säkerhetsincidenter.
Genom gediget och välplanerat arbete minimerades påverkan och processer infördes för att ta bort de nuvarande säkerhetshålen. Andreas hade också en stödjande och rådgivande roll för ledningsgruppen hos SOLTAK under sitt 8 månaders uppdrag.


Projektledare / Rådgivningskonsult

Frontica Business Solutions

2015-2016

Under senare delen av 2015 togs Andreas in för ett Skype 4 Business implementation för att hjälpa till med genomförandet av projektet då projektets tidslinje överskreds. Andreas arbetade mycket intensivt under andra kvartalet och tredje kvartalet för att omforma lösningen för att kunna stödja den begärda och utlovade funktionaliteten.


Projektledare / Rådgivningskonsult

Frontica Business Solutions

2015-2016

Under 2015 drev Andreas ett mycket stort Office365 migrerings projekt, då var det den största migrering som gjorts i Norge.
Andreas arbetade nära med Microsoft och It ledningen för att designa och implementera en Office 365-baserad epost lösning för mer än 35000 konton.

Leveransen inkluderade också begäran om Cloudstorage vilket resulterade i genomförandet av Office 365-sharepoint online, och en rekommendation att inte gå vidare med Onedrive på grund av att produkten då inte var mogen för enterprise bruk.


Projektledare / Rådgivningskonsult

Frontica Business Solutions

2014

Andreas drev ett epostuppgraderingsprojekt där Fronticas 55 000 epostkonton flyttades ifrån en lösning basedar på Exchange 2007 till Exchange 2013. Projektet inleddes under första kvartalet 2014, omfattande förstudier, affärsaspekter, it-arkitektur, Businesscase, design, setup, implementering och migration. Projektet avslöjade flera arkitektoniska utmaningar i Microsofts Exchange 2013-produkt. Detta resulterade i flertalet omkonstruktioner av Microsoft för Exchange-produkten innan projektet slutfördes Q1 2015.


Projektledare / Rådgivningskonsult

Frontica Business Solutions

2014-2016

För Frontica projetkledde Andreas implementation av en privat molnplattform baserad på VMware vCloud Automation Center (VCAC).
Under senare delen av 2014 tog Andreas över ett projekt som innebar att man byggde en ny 3PA (Third Party Access) VPN-lösning baserad på Citrix NetScaler.

Under 2015 initierade Andreas ett program för implementering av Microsofts Office 365-tjänster. Detta inkluderar genomförbarhetsstudie, businesscase och programstyrning. En mycket omfattande utvärdering av infrastrukturen utfördes för att säkerställa en implementering av Office 365 med så låg risk så möjligt.

Under 2015 genomgick kunden en stor omorganisation. Slutstaten var att dela företaget i tre olika enheter. Andreas del av avskiljningen var att se till att Exchange-miljön separeras och epost konton migrerades till de repektiva nya företagen.

Under andra kvartalet 2015 var Andreas inblandad som teknisk projektledare i ett initiativ för att uppgradera klientens Lync-lösning från Lync 2010 till Skype for Business. Leveransens omfattning var också att möjliggöra Enterprise Voice, som tillåter att använda Skype som ersättning för skrivbordstelefoner, samt en avancerad lösning för att integrera Cisco videokonferenssystem med Skype for Business.


Projektledare / Rådgivningskonsult

Aker Business Solutions

2013-2014

Under sin tid på Aker Solutions drev Andreas kundens stora infrastrukturprojekt.

Under 2013 genomförde Andreas en stor översyn av Aker Solutions serverpark. Detta inkluderade flera delprojekt, inklusive RFP och investering i ny lagringslösning, en stor uppgradering av kundens 200 VMware ESXi-hostar och dess nästan 2000 virtuella maskiner. Projektet innebar också en noggrann uppstädning i Active Directory.


Service Delivery Manager / Technical Account Manager

QBranch Göteborg

2011 - 2013

Arbetade som Service Delivery Manager för Sourcing kunder baserade i västra Sverige.
Andreas var ansvarig för kundernas tekniska miljöer, han assisterade sina kunder med teknisk rådgivning, arkitekttrådgivning samt att säkerställa dagliga operativa uppgifter så att inte bara kontrakten med kunden efterlevdes utan att även se till att alla kunder var nöjda med leveransen.


IT-Manager / Project Manager

Svenska Bil AB

2005 - 2011

Andreas var en del av managment teamet i Svenska Bil under flera år, han arbetade som IT-chef och projektledare för flera av bolagets större projekt.

Svenska Bil gick igenom stora förändringar under åren 2005-2010 där bolaget både investerade och avyttrade verksamheter på grund av marknads- och men även legala skäl. Andreas arbetade som IT-chef och projektledare, framgångsrikt ledde ett antal större projekt, bland annat att dela företaget Svenska Bil (+1 miljarder omsättning) i två legala enheter, inklusive allt från juridik, anställningar, IT och processer.


Expertområden

Erfaren IT-Projektledare, en mycket god kommunikatör med teknisk förståelse och mycket hög arbetsetik. Stor erfarenhet av att förstå organisationers unika behov och kunskapen att omsätta behov i handling och genomförande. Mycket erfaren inom ITSM och ITIL med erkänt trackreckord i rollen som Incident Manager.

Expert på att hantera komplexa projekt där både teknik, processer och människor är involverade. Har stor erfarenhet av molnbaserade applikationer, särskilt i Microsoft-miljöer.

Flytande engelska och svenska

 • #IT Management
 • #ITIL
 • #Project Management
 • #Cloud Transformation
 • #Incident Management
 • #IT Advisory
 • #Program Management
 • #IT Operations
 • #Training / Knowledge transfer
 • #Office365
 • #Collaboration Tools/Exchange/Skype
 • #IT Service management
 • #Windows Server
 • #Service Delivery
 • #Outsourcing
 • #Identity and access management

About GetIT Nordic

GetIT Nordic is a consulting and advisory company that started in 2012 by Alfred Ström. We have operations in Sweden and Norway, with its head office in Gothenburg. We assist our customers with advice and delivery of projects to improve efficiency and create opportunities to invest in a more efficient manner than has been done historically. Today's IT is extremely agile , therefore GetIT Nordic chosen to be completely disconnected to suppliers when we want to be completely independent and unbiased in our recommendations .

GetIT Nordic has since had a good performance , we are now about 25 employees in Sweden and Norway.

We believe that success does not come out of itself, but through hard work and by giving that little extra. Therefore, the additional involvement is a core value at GetIT Nordic.

Some of our customers