Anders Erikson

SQL DBA & MS Server Specialist

Om Anders

Anders har ett brett tekniskt kunnande när det gäller de flesta Microsoft miljöer, allt från virtualisering (HyperV, VMWare) till webbplattformar (IIS). Det är dock inom SQL Server, Windows Server, Active Directory som Anders har sin spets.

Han är en senior konsult som under sina år skaffat sig en bred erfarenhet av både drift och projekt i såväl stora som små miljöer.

Anders är lätt att samarbeta med och trivs i grupp, men är även självgående och löser sina arbetsuppgifter snabbt och säkert med mycket goda vitsord från våra kunder.Tidigare erfarenheter

DBA SQL Server

DB24

2020-01 - Pågående

Drift och support av DB24:s kunders databasmiljöer.
Exempelkund:
Soltak AB med drygt 900 databaser. Drift och support samt konsolidering av databaser från kommunerna Kungälv, Stenungsund och Lilla Edet in till Soltaks infrastruktur.
Uppdraget har bestått av mestadels normala DBA uppgifter, bl.a. backuper, agentjobb, databasoptimeringar, m.m.
Användande av databasautomatiseringsverktyget DB24 för en snabbare och stabilare miljö.
SQL Server versioner från 2012-2019. Skriptande i T-SQL och Powershell.


Technical Specialist SQL & AD

HCL - Stockholm stad

2017-08 - 2019-12

Teknisk rådgivare och resurs inom stort migreringsprojekt. Mycket utförande inom ADFS, specifika behörigheter och rättigheter på OU-nivå i AD, SQL exporter, sätta upp SSIS, DNS ändringar, m.m.

Serverdrift, support, ärendehantering, m.m.
Drift och support av ca 700 servrar för Stockholm stad. Ansvarsområde inom SQL, AD, Exchange, Skype, IIS och TSM Backup. Ärendehanteringssystem via Remedy.
Anders ansvarsområden var främst SQL Server och AD.

PowerShell, SQL 2012/2016, AD, Exchange 2013, IIS 8, Skype för business, Remedy.


Application Specialist

Vattenfall IT - Ringhals

2016-06 - 2017-08

Systemförvaltning CAE (Computer Aided Engineering).
Förvaltning av ett sextiotal applikationer. Proaktivt arbete för att upprätthålla SLA, problemlösning för att åtgärda uppkomna driftstörningar, uppgraderingsprojekt för tyngre applikationer, licenshantering.

PowerShell, SCCM 2007, SCCM 2012, BMC Remedy IT Service Management, HP ALM, Accelerator.


MS SQL DBA & Server Specialist

VGR IT

2014-11 - 2016-06

Projekt Avveckling Windows Server 2003.
Se över alla 800 st av VGR:s Windows 2000/2003 servrar och SQL Server 2000/2005. Flytt till nya Windows 2012 servrar eller avveckla. Fokus var på databasservrarna.
Styra upp i projektet från början till slut tillsammans med Verksamheten och VGR IT.
Även delaktig i linjearbetet för SQL Server som DBA.

SQL Server 2000-2012, Windows Server 2003-2012, Active Directory, IIS 6-8, DFS


Server Specialist

VGR IT

2014-04 - 2014-11

Projekt Migrering av AD.
Domänmigrering av Västra Götalands regionens domäner in till ett gemensamt AD.
Mina huvudområden var SQL-databasservrarna.

Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, SQL Server 2012, Active Directory, SQL Server 2008, SQL Server 2000, SQL Server 2005.


Client Specialist

Vattenfall IT - Ringhals

2013-11 - 2014-04

Uppgradering till Win7.
• Felsökning av applikationer och klienter
• Support och installation av och för användare
• Accelerator, SCCM Client Center, Remedy, Tabasco

Avhjälpa fel och sätta upp klienter för utrullning av Windows 7 på 3000 klienter på Ringhals. Applikationssupport.
Hjälpa användare i något som liknar 3rd line support.

Windows XP, Windows 7, PowerShell, SCCM 2007, SCCM 2012, BMC Remedy IT Service Management.


Server Specialist

Vattenfall IT - Ringhals

2013-04 - 2013-11

Serverdrift

• Installation servrar (fysiska och virtuella), drift av servermiljön (ca 300+st)
• Uppdateringar/Patchningar (WSUS/VMWare/HP PSP)
• MDT, HP Onboard Administrator, iLO, AD, Policies,

Uppdraget var att under ett halv år drifta och serva Ringhals windowsservrar tillsammans med en annan person i gruppen. Består av ett ca 350-tal servrar där fördelningen mellan virtuella och fysiska var ungefär 80%-20%. Ca 50 st ESXi hostar driftades och sattes upp med VMWare vSphere 5.1. VSphere användes bl.a. till att skapa datacenters, clusters, nya hostar, nya servrar, uppgradera vSphere.
När servrarna var skapade virtuellt installerades de med MDT (Microsoft Deployment Toolkit). Vi skapade en template vilket gjorde att en ny (virtuell) server kunde installeras och vara uppe i drift på ungefär 30 minuter.
För varje produktionsserver fanns där en likadan testserver, dessutom fanns det en hel del fristående test/utvecklingsmaskiner. En gång i månaden patchades testmiljön. När allt var rapporterat fungerande patchades produktionsmiljön. Det gjordes veckan efter på kvällstid. Patchningen gjordes med WSUS.
Arbete tilldelas genom Remedy ärendehanteringssystem som bygger på ITIL.

Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Active Directory, ITIL Change Mangement, Group Policy, WSUS, MDT 2012.


IT-Tekniker

EFG Kontorsmöbler AB

1998-2012

• Installation av databasserver, programvaror, SAN, m.m
• Konfigurering av programvaror.
• Support, service.
• HP/Ux, Windows Server 2000/2003.
• Klienter Win 98/2000/XP.
• SQL Server 2000/2005/(2012)

Windows Server 2003, Windows XP, Office 2007, Windows Server 2000, SQL Server 2000, Windows 98, Office 2000, SQL Server 2005, Ingres Databas, HP SAN, HP-UX.


IT-Tekniker

Wingerei AS

2000 - 2007

• Installation hårdvara, kabeldragning m.m. internt nätverk.
• Installation HP/Ux Server, databaser, programvara.
• Installation – Windows Server 2000.
• Installation klienter Win 95/98.
• Support, konfigurering av servrar och klienter.

HP Switchar, Windows 95, Windows 98, File and Printer Sharing, Ingres Databas, HP-UX.


IT-Tekniker

Pettersson Barriere AS

2002-2004

• Installation, konfigurering av databasserver och programvara på HP/Ux.
• Installation av programvara klienter Win 2000.
• Support och konfigurering klienter.

Ingres Databas, Windows Server 2000, HP-UX.


IT-Tekniker

Scantec Labs AB

2000 - 2003

• Installation, konfigurering Windows Server 2000.
• Konfigurering av programvaror, databaser, m.m.
• Klientinstallationer Win 98/2000.
• Service, support.

Windows Server 2000, Windows 98, Office 2000, File and Printer Sharing.


IT-Tekniker

Partrade AB

1999

Installation nätverk, kabeldragning, patchpanel, m.m.
• Windows Server NT4.
• Klientinstallationer Win 98.
• Programvaror, databaser, support.
Byggde upp ett nytt kontor ifrån grunden med allt vad det innebar. Kabeldragning i paneler i väggarna, skapande av patchpaneler. Inkoppling och konfigurering av switchar. Installation och inkoppling av all hårdvara. En server, 5 klienter, 2 skrivare m.m.

Nätverk, Windows 98, File and Printer Sharing, Nätverksdesign.Kompetenser & erfarenheter

Windows Server 2000/2003/2008/2012/2016
Active Directory
SQL Server 2005/2008/2012/2016/2019
Hyper-V
VMware
IIS
Exchange
SCCM
PowerShell
ITIL

Språk
Svenska
Engelska

Utbildning & Certifiering

Utbildning
2017 CORNERSTONE
20-742: Windows Server 2016 - Active Directory and Identity Management
5 heldagar.

2013 CORNERSTONE
20-411: Administering Windows Server 2012
5 heldagar.

2013 CORNERSTONE
20-412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services
5 heldagar.

2012 CORNERSTONE
20-410: Installing and Configuring Windows Server 2012
5 heldagar.

Certifiering
70-413: Designing and Implementing a Server Infrastructure
70-412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services
70-411: Administering Windows Server 2012
70-410: Installing and Configuring Windows Server 2012

 • #Windows Server 2012
 • #Windows Server 2016
 • #SQL Server 2012
 • #SQL Server 2016
 • #SQL Server 2019
 • #IIS
 • #Exchange 2013
 • #MDT
 • #VMWare
 • #Hyper-V
 • #Active Directory
 • #SCCM
 • #PowerShell

About GetIT Nordic

GetIT Nordic is a consulting and advisory company that started in 2012 by Alfred Ström. We have operations in Sweden and Norway, with its head office in Gothenburg. We assist our customers with advice and delivery of projects to improve efficiency and create opportunities to invest in a more efficient manner than has been done historically. Today's IT is extremely agile , therefore GetIT Nordic chosen to be completely disconnected to suppliers when we want to be completely independent and unbiased in our recommendations .

GetIT Nordic has since had a good performance , we are now about 25 employees in Sweden and Norway.

We believe that success does not come out of itself, but through hard work and by giving that little extra. Therefore, the additional involvement is a core value at GetIT Nordic.

Some of our customers