Alejandra Costa Santos

Digitalstrateg, Projektledare, Interimschef

Om Alejandra

Alejandra har många års erfarenhet inom transformation, styrning och ledning. Alejandra är målinriktad, håller kurs mot målet och skapar därmed långsiktiga resultat.

Alejandra ser helheten i allt från företagsstrategi, organisationens processer samt det enskilda verksamhetsbehovet. Alejandra har med framgång skapat IT-organisationer och team med väl fungerande processer, paketerade tjänster samt effektiv förvaltning. Detta gör Alejandra samtidigt som hon är lyhörd och omtänksam om de i sin närhet.

Som projektledare/manager levererar Alejandra effektiv IT. Hennes erfarenhet har lärt henne att en organisation i förändring kräver tydlighet och gott ledarskap.

Med Alejandra i teamet får ni förutsättningarna att lyckas med er IT-Transformation.Tidigare erfarenheter

CIO

MTM - Myndigheten för tillgängliga medier

2019 - Nuvarande

Som tillförordnad CIO, IT-Chef är Alejandra en del av ledningsgruppen för myndigheten och svarar till Generaldirektören. Alejandra leder enheten Drift och systemutveckling och består av ca 14 anställda och konsulter som arbetar med systemutveckling, förvaltningsledning, användarstöd, IT-arkitektur, informationssäkerhet och GDPR.
Med sin kompetens inom förändringsledning gällande IT och dess påverkan i processer inom organisationen ger Alejandra stöd och vägledning. Alejandra agerar rekryterande chef i samband med flytt från Stockholm till Malmö. Detta innebär att ta fram kravanalyser och rekryteringsunderlag. Hålla i intervjuer samt säkerställa urval.

Hon agerar sedan chef för den nya organisationens nya enhet: Utveckling och förvaltningsstöd. Alejandra agerar kravställare i upphandling av ”applikationsutveckling och -underhåll” för MTM som tidigare varit en del av verksamheten.

Alejandra utbildar myndigheten gällande digitaliseringens aspekter och vad det innebär att arbeta digitaliserat inom myndigheten. Vilka krav som ställs och vilka åtgärder myndigheten bör ta hänsyn till.

Kunden Myndigheten för Tillgängliga Medel (MTM) tillhör regeringens Kulturdepartementet. MTM´s uppdrag är att arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån var och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning.


CIO

Kungälvs kommun

2016 - 2018

Alejandra ingick i kundens STAB funktion där hon arbetade tillsammans med förvaltningsledningen och rapporterade direkt till Kommun Direktör. Alejandra drev enheten digital utveckling som innefattar kompetenser inom IT och digital strategi (IT-Förvaltare, IT & Säkerhetsarkitekt, IT-Tjänsteleveransansvarig) samt systemförvaltning. Enheten ansvarade för den strategiska utvecklingen gällande
användandet och värdeskapandet av digitalteknik och digitaliseringen i kommunen.
Tjänstens inriktning: Budget, Ledarskap, Måluppfyllnad, Personal, Utveckling, Process


COO

Kungälvs kommun

2015 - 2016

Rollen som Operativ IT-Chef hos kunden innebar att Alejandra skulle upprätthålla den dagliga driften, styra/leda fem teamledare ansvariga för IT-infrastruktur gällande nät, databas, klient, support, IT-system. Hon var ansvarig för totalt 27 medarbetare inklusive konsulter. I Alejandras dialog med medarbetarna
fokuserade hon på de konkreta arbetsuppgifterna och säkerställde att dessa blev utförda. Hon hade en central roll gällande nödvändiga förändringsinitiativ och att omvandla intentioner till verklighet. Alejandra lyckades i sitt uppdrag med att dels realisera toppledningens visioner och målsättningar, föreslå nya strategier, samt säkerställa att beslut efterföljdes av handling.
Utöver att vara ansvarig för driften hanterade Alejandra även de förbättringar samt nya tjänster som i form av projekt beställdes av verksamheterna inom Kungälvs Kommun.
Tjänstens inriktning: Budget, Ledarskap, Måluppfyllnad, Personal, Utveckling, Projektledning


Teknisk projektledare

WirelessCar

2012 - 2015

Rollen innebar att Styra samt arbetsleda projekt för Driftorganisationen hos kunden WirelessCar. Uppgiften innefattade även kommunikation med interna samt externa kunder, förbättrings arbete såsom upprättande av processer och strukturering av projektverksamheten.

Alejandra fick även ansvar för att samordna projektteamet där hennes implementerade processer och struktur kunde användas av teamet för en framgångsrik leverans av infrastruktur projekt.
Tjänstens inriktning: Projektledning, Administration, Ledarskap, Process


Huvudprojektledare

Volvo IT

2012

Styra samt arbetsleda ett projekt enligt Volvo IT´s projektverktyg ISGDP med fem delprojektledare.
Skapa och förfina processer för system, supportorganisation (Pc samt print) och avtal för både kund och leverantör.
Tjänstens inriktning: Projektledning, Administration, Ledarskap, Process, Kundrelation, Leverantörsrelation


Process och metod specialist

Volvo IT

2011 - 2012

Analysera och utveckla processer, metoder och verktyg, inklusive riktlinjer för hur man använder dem.
Påpeka brister med avseende på kvalitetskraveni projekt för projektledare.
Förbättringar av processer, metoder och verktyg.
Arbetsleda annan process personal.
Agera ställföreträdare för linje och funktionell chef.
Tjänstens inriktning: Administration, Ledarskap, Process, Rekrytering


Produktägare

Volvo IT

2011

Utveckla lösningar för att möta de givna specifikationer och kundernas kvalitetskrav. Se till att de individuella planerna följs och att de nuvarande uppskattningarna där det inte överskrids. Se till att funktionalitet, kvalitet, service och livslängd planering av produkten genomförs. Upprätthålla
kontakt med leverantören för optimering av affärsrelationen.
Tjänstens inriktning: Administration, Kundservice, Leverantörs kontakt, Process


Gruppledare second line support

Volvo IT

2010 - 2011

Ansvarig för två grupperingar inom operativ leverans för extern kund samt internt för Volvo IT med tolv respektive tretton personer. Beslutsfattare gällande utförande samt leverans.
Skapa en effektiv distribution av arbetsuppgifter för personal. Planera, informera, samordna, distribuera, implementera och följa upp gruppens verksamhet. Arbetade för en harmonisk och stabil miljö. Konflikthantering.
Tjänstens inriktning: Administration, Kundservice, Ledarskap, Leverantörs kontakt, Process, Rekrytering, Projektledning.


Kompetenser & erfarenheter

Projektledning
Programledning
Måluppfyllnad
Ledarskap
Process
Budget
Personal
Utveckling
Administration
Kundrelation
Leverantörsrelation
Rekrytering
Kundservice
IT
Digitalisering
Styring
ITIL

Utbildning

Chefsutbildning, 2017 - 2018
Kungälvs kommun

Excellence in Project Management, XLPM, , 2017
Kungälvs Kommun

Master of Business Administration (M.B.A.), 2015 - 2016
Probana Business School

IT-Upphandling i praktiken, 2016 - 2016
DirSys

Chefsutbildning, 2016 - 2016
Ledarna

Project Management@Volvo IT, 2013 - 2013
Volvo IT - Project Management@Volvo IT

Mental training, 2012 - 2012
SISU Göran Fridlund

Ledarskap, Ledarskap Organisation, 2011 - 2011
ALH Consult

Kartlägga och dokumentera processer 2011 - 2011
Trivector LogIQ AB

Skapa fungerande processer 2011 - 2011
Trivector LogIQ AB

Mentalträning coachning treambuildning, Individutveckling, 2009 - 2009
People Excellence

Ingenjör, Data IT Elektronik, 2000 - 2003
Göteborgs Tekniska Institut

Ekonomi Gymnasieexamen, Economics, 1993 - 1995
Alströmer Gymnasiet


About GetIT Nordic

GetIT Nordic is a consulting and advisory company that started in 2012 by Alfred Ström. We have operations in Sweden and Norway, with its head office in Gothenburg. We assist our customers with advice and delivery of projects to improve efficiency and create opportunities to invest in a more efficient manner than has been done historically. Today's IT is extremely agile , therefore GetIT Nordic chosen to be completely disconnected to suppliers when we want to be completely independent and unbiased in our recommendations .

GetIT Nordic has since had a good performance , we are now about 25 employees in Sweden and Norway.

We believe that success does not come out of itself, but through hard work and by giving that little extra. Therefore, the additional involvement is a core value at GetIT Nordic.

Some of our customers