Alejandra kan hjälpa dig att pusha dina projekt i rätt riktning!

Har du ett projekt som inte fått det resultat du väntat dig, gått i stå eller som håller på att gå överstyr?
Eller kanske behöver du en push i rätt riktning för att komma i fas och för att nå ditt förväntade projektresultat?

Att allt inte går som man tänkt sig kan bero på många saker. Det kan vara luckor i leveransen, missförstånd mellan olika grupperingar eller kommunikationen mellan chefer.
Det är inte alltid enkelt att identifiera problemet och därför behövs det ibland någon som kan analysera och upptäcka orsaken.

Vår expert på området Alejandra CostaSantos förklarar mer:


Den metod jag använder beror på hur situationen ser ut men det finns en del grundstenar:

Att lyssna in de som deltagit och erfarit projektet. Hur ser det ut? Finns det olika uppfattningar av situationen?

Att analysera varför situationen ser ur som den gör? Vad kan det finnas för beroenden, tex politiska, personliga, tekniska?

Att involvera, engagera och skapa trygghet.

Att identifiera exempelvis riktlinjer, budget, ansvar, mandat och resurser för att nämna några.

Att studera organisationen för att förstå förhållandet i organisationen.

Metoden förankras i mitt stora intresse för ledarskap. Den förstärks med mina tidigare erfarenheter från andra yrken och utbildningar.

         – Jag hittar lugnet i problematik då jag känner att mina erfarenheter ger mig trygghet”

Alejandras erfarenhet inom serviceyrken har lärt henne att bemötande är en avgörande del av professionen, att se individen och vilket behov denne har. Hennes ekonomiutbildning har gett henne stor förståelse för området och hur det förhåller sig till leveranser. Som senior IT-Ingenjör kan hon identifiera och hantera komplexiteten av IT samt har en mycket god insyn och förståelse av IT som leverans från början till slut. Dessa verktyg gör att hon hittar lugnet i problematik då hon känner att hennes erfarenheter ger trygghet.

Har du ett projekt där du behöver stöttning av vår expert Alejandra CostaSantos,
kontakta VD Alfred Ström. alfred.strom@getitnordic.se 0760484005