Är bandbredd och prestanda värt något om det ändå inte fungerar?

Jag arbetar som nätverksspecialist i en stor produktionsanläggning där vi under de senaste åren har uppgraderat hela nätverksmiljön till nya standarder. Min första tanke var att man uppgraderar för att möjliggöra högre hastigheter, nya digitala funktioner och extra lageranpassning som ny hårdvara kan erbjuda.

Medan arbetet fortskred fick vi en djupare förståelse för hur de flesta sakerna i fabriken var beroende av att nätverket var tillgängligt och med det insåg jag att högsta prioritet inte alls har med hög hastighet eller stora siffror att göra. I stället för att uppgraderas med upp till 100 gånger snabbare nätverk stötte vi på många enheter som krävde nätverkshastigheter så låga var 10 Mbit för att fungera korrekt eller fungera alls.

Det som var intressant och blev en insikt var att om dessa enheter inte kunde skicka sina få datapaket skulle hela produktionslinjen sluta fungera och därmed orsaka enorma kostnader som resultat.

Att se till att affärskritiska enheter är tillgängliga varje sekund, handlar 99 av 100 gånger inte om att ha den snabbaste anslutningen, utan i stället ha den mest pålitliga anslutningen.

 

Detta ställer en viktig fråga; hur kan vi säkerställa att vi alltid har ett nätverk utan ‘Single Point of Failure’? Lärdomarna är många, men det som i slutändan är viktigast; utan en väldesignad, välbyggd nätverksinfrastruktur spelar det ingen roll vilka snygga enheter man har, vilka incidentprocesser du lägger ovanpå. Om ditt nätverk slutar fungera så har du stora problem!

Med tanke på detta, vad är det du verkligen vill investera i? Få en väldesignad infrastrukturtjänst som är online dygnet runt eller någon extra hastighet med begränsad tillgänglighet? Svaret verkar uppenbart, men vi har sett flera fall där upphandling har gjorts för att säkerställa den senaste versionen, högsta hastigheter eller mest konfigurerbarhet.

Hur bra är en sportbil med bästa motor, modernt chassi och intelligenta system om det saknas bränsle eller den har ett punkterat däck?

 

Simon Gustafsson

Nätverksspecialist