Att leda IT som kärnverksamhet vs. verksamhetsstöd

Att leda IT som kärnverksamhet skiljer sig från att leda IT som verksamhetsstöd. Och då menar jag, att ett företag med en stor IT avdelning där medarbetarna som levererar in till ITs interna leveranser inte är beroende av de direkta processerna som finns i affärsverksamheten. Vilket jag tänker, att när man leder IT som verksamhetsstöd har stort beroende av affärsverksamhetens leveranser då det har en direkt påverkan.  

När man leder i kärnverksamhet finns en förståelse för hur processerna påverkar de olika besluten. Det kan vara för att man ser sin del i leveransen och kan leverera i rätt del av processenDet finns då inget behov av att tänka på vad ens leveranser har för påverkan mer än den process man befinner sig. När man leder i kärnverksamhet kan man likställa det med att alla talar samma språk. De flesta processerna har samma strategi och samma mål. 

När man leder verksamhetsstöd finns ibland inte förståelse för hur processerna påverkar de olika besluten, man talar inte samma språk helt enkelt. Upplever att det ofta blir bemött med en nedprioritering av leveranser då verksamheten inte har förståelse av verksamhetsstödets leveranser. När man arbetar inom verksamhetsstöd behöver processer finnas för att kunna leverera till verksamheten så de har en möjlighet att arbeta obehindrat i sina ordinarie processer. Verksamheten är oftast delaktiga utifrån två perspektiv. Det första är när verksamheten aktivt söker hjälp från verksamhetsstöd. De blir då medvetna om sin del i arbetet för att nå resultat. Det andra och som jag upplever är sekundärt utifrån verksamhetsbehovet är när verksamhetsstöd behöver utföra arbete där arbete krävs från verksamheten, trots att detta är det grundläggande för hela leveransen. Om inte leveransen från verksamhetsstödet finns går det inte att ha leveranser alls. Det är ett samarbete som behöver etableras. 

Nu när en del företag har blivit medvetna om digitaliseringen har IT fått ett ansiktslyft, det är i stort sett samma leveranser men har fått en annan typ av prioritering i ledningsgrupper. IT går från att vara verksamhetsstöd till att bli en del av kärnverksamheten och där med affärsverksamheten. Detta underlättar i processerna som levererar resultat för alla delar av verksamheten, stödleveranser så som affärsverksamheten. IT behöver ha en egen budget samt egna verksamhetsmål som är förankrade precis som alla leveranser för verksamheten. 

 

“Att få affärsverksamheten att förstå vikten av att ha IT som en del av kärnverksamheten är grundläggande för digitaliseringens framtid.”

 

Att få affärsverksamheten att förstå vikten av att ha IT som en del av kärnverksamheten är grundläggande för digitaliseringens framtid. Digitalisering har funnits levande sedan industrialiseringen startade, men det är först nu den får ta plats i ledningsgruppens agenda. Och genom detta har möjligheten att omvandla verksamhetens vision till en digital plan och visa på vilken nytta den skall generera blivit möjlig. 

 

Alejandra Costa Santos  

Digital strateg, Interimschef, Projektledare 

Läs mer om Alejandra  

 

För mer information om GetIT  Nordics tjänster, kontakta VD Alfred Ström.  

alfred.strom@getitnordic.se 

+46 (0) 760 48 40 05