Tillhör du en verksamhet där du upplever att ett levererat projekt inte fick det positiva egenskaper som var tänkt? Och att det borde utförts en grundligare förundersökning eller förstudie innan beslut togs att starta projektet?

- Slutsatsen av en förstudie skall ge en bild av nuläget, upplysa om vart och hur förändringar kan förbättra samt påvisa ekonomisk hållbarhet. Det blir en sammanställd rekommendation och en medveten fingervisning av den förändring man vill åstadkomma.

Roland Salmerón

Senior IT Konsult

Roland har mycket bred kompetens, god överblick, hög verksamhetsförståelse och en stor passion för problemlösning där han delger lösningsorienterade idéer.
Är en omtyckt medarbetare med hög arbetsmoral som ser fantastiska möjligheter i tekniken.