Tillhör du en verksamhet där du upplever att ett levererat projekt inte fick det positiva egenskaper som var tänkt? Och att det borde utförts en grundligare förundersökning eller förstudie innan beslut togs att starta projektet?

- Slutsatsen av en förstudie skall ge en bild av nuläget, upplysa om vart och hur förändringar kan förbättra samt påvisa ekonomisk hållbarhet. Det blir en sammanställd rekommendation och en medveten fingervisning av den förändring man vill åstadkomma.

Fredrik Elmqvist

Solution Architect/Techlead

En expert på teknologierna Windows server, SQL server och VMware (ESX/vSphere). Om någon kan hitta säkerhetshålen eller prestandaproblemet som ni letar efter är det Fredrik.