Tillhör du en verksamhet där du upplever att ett levererat projekt inte fick det positiva egenskaper som var tänkt? Och att det borde utförts en grundligare förundersökning eller förstudie innan beslut togs att starta projektet?

- Slutsatsen av en förstudie skall ge en bild av nuläget, upplysa om vart och hur förändringar kan förbättra samt påvisa ekonomisk hållbarhet. Det blir en sammanställd rekommendation och en medveten fingervisning av den förändring man vill åstadkomma.

Göran Peterson

SQL Server Technical Specialist

Göran Peterson a skilled consultant that you can rely on when taking important decisions. Thinking of modernizing your computer system, you need someone with technical skills and a solid understanding of your business, then Göran is the person that can take you through the process.

Göran Peterson