Tillhör du en verksamhet där du upplever att ett levererat projekt inte fick det positiva egenskaper som var tänkt? Och att det borde utförts en grundligare förundersökning eller förstudie innan beslut togs att starta projektet?

- Slutsatsen av en förstudie skall ge en bild av nuläget, upplysa om vart och hur förändringar kan förbättra samt påvisa ekonomisk hållbarhet. Det blir en sammanställd rekommendation och en medveten fingervisning av den förändring man vill åstadkomma.

Göran Peterson

SQL Server Technical Specialist

Göran Peterson är en rutinerad och trygg konsult att ha med sig när viktiga steg skall tas, eller när man behöver förstå om, och i så fall hur, man behöver modernisera sitt datasystem.

Göran Peterson