Tillhör du en verksamhet där du upplever att ett levererat projekt inte fick det positiva egenskaper som var tänkt? Och att det borde utförts en grundligare förundersökning eller förstudie innan beslut togs att starta projektet?

- Slutsatsen av en förstudie skall ge en bild av nuläget, upplysa om vart och hur förändringar kan förbättra samt påvisa ekonomisk hållbarhet. Det blir en sammanställd rekommendation och en medveten fingervisning av den förändring man vill åstadkomma.

Gustaf Andersson

Systemutvecklare / Systemarkitekt

Gustaf är en skicklig systemutvecklare!
Det har han blivit genom att vara en nyfiken person med ett ständigt driv för ökad förståelse tillsammans med ett öga för detaljer. Hans kollegor uppfattar honom som metodisk, engagerad och lätt att ha att göra med, Streetsmart helt enkelt.