Tillhör du en verksamhet där du upplever att ett levererat projekt inte fick det positiva egenskaper som var tänkt? Och att det borde utförts en grundligare förundersökning eller förstudie innan beslut togs att starta projektet?

- Slutsatsen av en förstudie skall ge en bild av nuläget, upplysa om vart och hur förändringar kan förbättra samt påvisa ekonomisk hållbarhet. Det blir en sammanställd rekommendation och en medveten fingervisning av den förändring man vill åstadkomma.

Henrik Alstersjö

Projektledare / Tjänsteutvecklare / Rådgivare

Henrik är en positiv och engagerad projektledare och tjänsteutvecklare med lång erfarenhet inom IT-branschen, vilket gör att han på ett kompetent sätt kan förstå och hantera de svårigheter och utmaningar som finns i ett projekt.