Strategi och Transformation

 

Förändringens tid ställer krav

IT-världen står inför stora förändringar där molntjänster successivt har blivit allt vanligare. IT var tidigare teknologistyrt och investeringar gjordes i teknik. Nu har IT blivit allt mer verksamhetsstyrt och behoven avgör vilka satsningar och investeringar som behöver göras.

 

Molnet – Vad är det?

Många känner sig osäkra på vad molnet är, dess möjligheter och begräsningar. Information och dokument kan lagras i molnet på ett säkert och tryggt sätt, vilket gör det möjligt att ha kontoret på fickan – var du än befinner dig. Allt fler programvaror och servertjänster görs tillgängliga som molntjänster. Detta leder till att alla blir påverkade av molnet och måste förhålla sig till denna transformation av IT-världen. Det finns idag mängder av aktörer som erbjuder molntjänster och det kommer ständigt nya.

Många frågetecken dyker upp när man börjar undersöka molnets möjligheter:

 • Vad finns i molnet?
 • Vilken nytta ger det vår verksamhet?
 • Vad kostar det?
 • Vilken leverantör bör jag välja?
 • Vilka tjänster passar mitt företag bäst?
 • Hur är säkerheten?
 • Hur fungerar det med svenska lagar?

 

GetIT Nordic hjälper dig

Våra tjänster hjälper företag och organisationer att få bästa möjliga utfall i sin molnstrategi. Med vårt strategiska arbetssätt undersöker vi hur våra kunder bäst drar nytta av molnet och hur molntjänsterna bäst kan kombineras med automatisering av interna IT-miljöer.

 

Vi erbjuder:

 • Förstudie:
  Vi går igenom vad företaget kan uppnå med automatisering och molntjänster. Analysens resultat baseras på kundens önskemål och behov.
 • Kravspecifikation:
  Vi skapar en kravspecifikation baserat på förstudien och dess slutsatser
 • Projektledning:
  Våra seniora projektledare finns till hands genom hela projektet – från förstudie till genomförande.
 • Etablering:
  Vi har högkompetenta arkitekter och konsulter som bistår i genomförandet.