Våra tjänsteområden

Det som särskiljer och kännetecknar en IT-plattform av idag är att den är tjänsteorienterad och bygger på automatiserade leverans- och verksamhetsmodeller med inbyggda funktioner för att enkelgöra integreringar av tjänster, både ifrån interna men såväl externa tjänsteleverantörer. En plattform som levererar tjänster via självbetjäning till interna användare, driftspersonal och slutanvändare. Där den interna IT-avdelningen fungerar som ett servicecenter för IT-tjänster med fokus på företagets affärsmål och strategi.

GetIT Nordic’s tjänster verkar för att uppnå vår beskrivning ovan om hur en modern IT-miljö bör fungera och för hur vägen dit skall bli så friktionsfri och enkel som möjligt.
IT Management

GetIT Nordic erbjuder seniora IT managementkonsulter med omfattande erfarenhet inom många branscher vilka alla uppnått goda resultat för sina uppdragsgivare. Vi ställer höga krav på våra medarbetare när det kommer till arbetssätt och certifieringar. Vi strävar efter att alla våra projektledare skall vara PRINCE II certifierade och att alla test chefer är certifierade ISTQB.

Datacenter och Infrastrukturspecialister

GetIT Nordic är leverantörsoberoende och har därför möjligheten att erbjuda våra kunder de bästa råden och tjänsterna kring datacenterstrategi, arkitektur och teknologi. Vi är angelägna om att våra kunder skall få mesta möjliga avkastning utav sina investeringar och satsningar på IKT projekt och lösningar. Vi kan hjälpa till med att skapa bra kravbeskrivningar, hitta kreativa lösningar för att sedan genomföra och implementera dessa.

Strategi och Transformation

Det råder fortfarande stor förvirring och osäkerhet kring «molnet» och vilka möjligheter, begränsningar och förändringar detta faktiskt innebär. Det råder dock stor enighet om att varje verksamhet och organisation kommer att bli påverkad och måste därför förhålla sig till denna förändring.

Verksamhetsapplikationer

GetIT Nordic:s mobila verksamhetsapplikationer har till uppgift att effektivisera processer i organisationens vardag. Detta gör vi genom att med systemstöd hjälpa våra kunder att få den helhetssyn dom bör ha för att kunna uppfylla verksamhetens behov.