KLAPP

Snabb, Effektiv, och Tydlig Kommunikation
KLAPP är ett kommunikationsverktyg som gör det möjligt för företag och samhällsbärande organisationer att snabbt förmedla en tydlig lägesbild vid plötsliga incidenter. Med KLAPP kan ledningsfunktioner effektivt nå intressenter och medarbetare och delge dem en tydlig lägesbild. När som helst på dygnet.

Pedagogiskt, Robust och Klar Lägesbild
KLAPP är robust, enkel att använda och pedagogiskt uppbyggd. Genom en larmfunktion som sänds ut via SMS, får mottagaren information direkt i telefonen och kan enkelt återkoppla till sändaren. Appen öppnas upp i telefonen via ett lösenord eller telefonens touch-funktion.

Agera snabbare – Förhindra eskalering av skador och lidande
Med KLAPP kan mottagaren få tydliga instruktioner, vilket snabbar på åtgärder och förtydligar beslutsprocesser. Då sändaren har kontroll över informationsflödet minskar risken för att felaktig information når ut till intressenter. Ledningen kan lägga in fördefinierade kontaktlistor och själv bedöma vilka personer som ska ta emot meddelanden.

Minimera Störnings- och Skadekostnader
KLAPP kan hjälpa organisationer att stärka sin handlingskraft. Välinformerad personal med tydliga instruktioner presterar bättre och snabbheten kan förhindra eskalering av skador, lidande och ekonomiska förluster. KLAPP möjliggör också spårbarhet så att händelser bakåt i tid kan kartläggas, vilket i sin tur kan minska kostnader.

Vem kan använda KLAPP?
KLAPP är utvecklad i samarbete med samhällsbärande organisationer och är användbar för alla typer av organisationer. Producerande företag som kan drabbas av dyra produktionsstopp,  tjänsteföretag och konsultverksamheter vars uppdrag kan stöta på risker, händelser och incidenter, har stor nytta av KLAPP. Vetskapen att korrekt information når ut ökar förtroendet i organisationen, kan stärka den mentala beredskapen och skapa trygghet redan före incident sker. Ledning, medarbetare och andra intressenter kan känna sig säkrare i sin yrkesutövning och ansvarsfördelningen kan förtydligas.                              

Läs om KLAPP:s referenskund Stenungssunds Kommun här:                                                                                                                    

KLAPPExempel

Exempel vid kris hos kommunal verksamhet