Verksamhetsdriven IT
Är Ni redo?

Det enda vi kan vara säkra på är att vi står inför stora förändringar inom IT. Med eller utan vårt deltagande. Det viktigaste som sker nu är att IT går ifrån att vara teknologidrivet till att äntligen blir verksamhetsdrivet. Vad betyder det för din verksamhet?

Strategi och Transformation

Det råder fortfarande stor förvirring och osäkerhet kring «molnet» och vilka möjligheter, begränsningar och förändringar detta faktiskt innebär, men samtidigt stor enighet om att varje verksamhet och organisation kommer att bli påverkad och måste förhålla sig till denna förändring.

Det finns redan idag mängder av aktörer och det kommer stadigt nya. Parallellt med detta dyker det upp andra frågor såsom:
Vad finns i molnet? Hur kan jag använda det? Vad kostar det? Vem bör jag välja? Vad passar oss bäst? Hur är säkerheten? Hur fungerar det med Svenska lagar?

Det finns inte något enkelt svar på detta då varje verksamhet måste se över sina behov för att identifiera vad som passar dem bäst. Ingen verksamhet är den andra lik och det är viktigt att poängtera att «molnet» inte är svaret på allt.

GetIT Nordic erbjuder tjänster för att hjälpa Era verksamheter att avgöra hur de bäst kan dra nytta av molnet ihop med sin interna IT-miljö samt se fördelarna med automatisering och rätt molnstrategi som en helhet.

 Vi kan hjälpa våra kunder med:

  • Förstudie: Vi gör en genomgång på vad Ert företag kan uppnå med att ta automatisering och molntjänster i bruk. En analys med resultat baserat på Era önskemål. Vad är är möjligt att uppnå och vilken strategi bör Ni ha?
  • Kravspecifikation: Vi hjälper Ert företag att skapa en kravspecifikation baserat på förstudien och de slutsatser den ledde fram till.
  • Projektledning: Vi har duktiga projektledare som kan bistå Er igenom hela projektet.
  • Inom projektet: Vi har duktiga arkitekter och konsulter som kan bistå i genomförandet.