Victor Gabrielii Augustsson

+ Connect with me

My story

Victor är en målmedveten person med erfarenhet av projektledning, verksamhetsutveckling och talent management.

Drivs av att utveckla samspelet mellan individer, avdelningar och organisationen som helhet i syfte att möta kundernas behov. Förenklar gärna arbetet med hjälp av SharePoint, SharePoint Designer och InfoPath.

Victor är mycket skicklig i relationen mellan kund och leverantör, men även i samarbetet i den egna organisationen. Victors förmåga att skapa förtroende och förståelse är en av de egenskaper som gör honom till en given nyckelspelare i de organisationer han arbetar för.Earlier experiences

Service Delivery Manager

SOLTAK AB

2017-01 -

I rollen som SDM utvecklar Victor tjänsteleveransen av IT till Kungälv Sektor Bildning & Lärande. I nära samarbete med kunden och leveransorganisationen samordnar han samtliga leveransaktiviteter. Då tjänsten nyligen outsourcats från kommunen till SOLTAK AB driver Victor arbetet med att utveckla och dokumentera styr- och leveransmodell.


IT-projektledare

SOLTAK AB

2016-03 - 2016-12

Implementering av SOLTAKs SharePoint-plattform
Inledningsvis arbetade personalen på SOLTAK i diverse filträsk i de gamla IT-miljöerna. Victors uppdrag var att ta fram ett gemensamt arbetssätt för organisationen gällande informationsspridning och dokumenthantering. För att uppnå detta gjorde Victor följande:
• Höll workshops för att identifiera behoven hos respektive avdelning och vägledde dem i sina kravställningar, utifrån vilka han tog fram lösningsförslag
• Skapade förvaltnings- och styrdokument för SharePoint som beskriver de principer som säkerställer att plattformen förvaltas och nyttjas enligt den strategi Victor arbetade fram
• Utbildade site owners och avdelningar (50+ personer). Skapade utbildningsmaterial i form av manualer och instruktionsvideos
• Skapade flera verktyg i SharePoint, bl.a. ett change management-verktyg (enligt ITIL) samt ett resursäskningsverktyg som säkerställer en stabil resursbelastning i IT-driften. Detta genom workflows i SharePoint Designer och InfoPath
• Etablerade dokumenthantering samt avtals- och licenshantering enligt säkerhetskraven och offentlighetsprincipen
• Planerade och ledde flytten av dokument från gamla filytor till nya plattformen.


IT-koordinator

SOLTAK AB

2016-03 - 2016-12

Som IT-koordinator satte Victor upp flertalet rutiner och verktyg för IT-avdelningen. Detta innefattade bl.a. ett SharePoint-baserat Change Management-verktyg och resursäskningsverktyg samt ett tidrapporteringsverktyg. I uppdraget arbetade han även med att utforma organisationens intranät samt utbilda de olika avdelningarna i användandet. Victor satte även upp dokumenthantering för IT-driften samt avtals- och licenshantering för bolaget.


Coach och rekryterare

Ibility

2014-2016

• Samordning mellan kunder, arbetstagare och våra samarbetspartners (främst offentliga verksamheter)
• Strategisk coaching på individ- och gruppnivå där vi ständigt arbetade med att ta fram kortsiktiga mål med hänsyn till slutmålet
• Identifiera och sammanställa kunders kravprofiler
• Utveckling och anpassning av vår metodik efter människors olika förutsättningar så att de på bästa sätt kan marknadsföra sig. Detta bidrog till en effektivisering och förbättring av våra resultat och kundrelationer
• Försäljning av våra tjänster, B2B.


Projektledare

The Public Interest Research Group

2012-2013

Victor drev flertalet project i Las Cruces, New Mexico och Boston, Massaschusetts. Bland annat drev han ett project i syfte att öka valdeltagandet inför presidentvalet 2012.
• Upprättade den administrativa logistiken samt kommunikationen mellan New Mexico State University och den lokala valmyndigheten
• Rekryterade, utbildade och ledde team.
• Föreläste för grupper på 15-250 personer
• Marknadsförde respektive projekt mot lokala företag och organisationer.


Skills & expertise

Master IT Management
Göteborgsuniversitet

Business Administration: Management and Marketing
Kandidatexamen, 180 hp
Holy Names University, Oakland, Kalifornien

Svenska och Engelska flytande i både tal och skrift.

+ Connect with me

About GetIT Nordic

GetIT Nordic is a consulting and advisory company that started in 2012 by Alfred Ström. We have operations in Sweden and Norway, with its head office in Gothenburg. We assist our customers with advice and delivery of projects to improve efficiency and create opportunities to invest in a more efficient manner than has been done historically. Today's IT is extremely agile , therefore GetIT Nordic chosen to be completely disconnected to suppliers when we want to be completely independent and unbiased in our recommendations .

GetIT Nordic has since had a good performance , we are now about 25 employees in Sweden and Norway.

We believe that success does not come out of itself, but through hard work and by giving that little extra. Therefore, the additional involvement is a core value at GetIT Nordic.

Some of our customers