Petter Nilsson

Solution Architect

Om mig

Frågar du Petter kan han lite om mycket, frågar du hans kollegor kan han mycket om mycket. Det är lite så Petter är som person, social, omtänksam och ödmjuk.

Petter har jobbat i IT-branschen sedan 1997, det har gett honom inte bara stora kunskaper kring IT-infrastruktur utan i synnerhet applikationsdrift men ändå viktigare, hur system skall användas utav verksamheten. Petter har utöver det stor kunskap kring IT-säkerhet och compliance.

Petters styrka är att han med sin breda erfarenhet har lätt att hitta orsakssamband till vart problemen egentligen ligger.  Han strävar alltid efter att finna de lösningar som ger slutanvändaren en så funktionell och stabil miljö som möjligt, vilket i sin tur gynnar hela verksamheten i färre driftstörningar och ett bättre flöde.

Petter är Er optimala konsult när större och mer komplexa system behöver etableras eller analyseras.Tidigare erfarenheter

Problem Manager

CGI

2017-12 - 2018- 02

I detta uppdrag löste Petter allvarliga prestandaproblem efter övertagande av outsourcingaffär. I sin roll som problem manager säkerställde Petter att alla tjänster från hårdvara till förvaltning fungerade korrekt för kundens globala affärssystem. I uppdraget höll Petter samman alla teknikområden vilket innebar koordinering av expertis samt analys av Root Cause..


Lösningsarktiekt

CGI

2014-07 - 2017-11

Som lösningsarkitekt arbetade Petter främst med att svara på anbud för outsourcingverksamheten. Arbetet hade sin tyngdpunkt i att ta fram tekniska lösningar som på ett kostnadseffektivt sätt mötte kundens behov och förväntningar. Lösningarna designades för att kunna harmonisera mot nya tekniska innovationer samt klarar av förändrade kapacitetsbehov.
Internt handlade arbetet för Petter att i samband med anbud, förankra framtagna lösningarna hos tjänsteägarna. Förankringsarbetet handlade om att hjälpa tjänsterna med det tekniska upplägget, kalkylerna bakom, samt agera stöd för tjänsteägaren när exempelvis extra utbildnings- eller resursbehov förelåg. Förankringen handlade även om att tydliggöra de krav som ställs, samt belysa de outtalade behoven som finns i en upphandling. Arbetet handlade dessutom om att förfina och ta fram nya affärsmodeller för leverantörens tjänster.
De fallen där interna lösningar inte var optimal, sökte Petter externa partner som mötte kundens behov samtidigt som leverantören friktionsfritt kunde följa leverantörens processer och verktyg.


Technical Delivery Architect

CGI

2012-12 – 2014-07

Petter tog fram lösningar för att omvandla vunna anbud till tekniska lösningar och resan vidare till daglig produktion. Petter tog även fram mindre lösningar för leverantörens olika tjänster och kunder, såväl tekniskt så som kalkyl bakom. Petter var även opponent och rådgivande för BID-team vid större affärer och projekt


Application Specialist

CGI

2010-10 – 2012-12

Petter var rådgivande för projektledare, kundteam, kunder, tjänsteägare samt kollegor om hur man exekverar applikationsdrift effektivast. Förbättrade CGI:s processer och administrationen för applikationsdriften genom att modernisera till en effektivare transition, och introduktion av ett tänk om automation i tjänsten.


Application Technician

CGI

2006-05 – 2010-10

Petter var applikatorisk drifttekniker för flertalet kunder, med tonvikt för kunder inom logistikbranschen.
Förutom ren incidenthanteringen och driftsintegrering av nya kunder, handlade Petters roll mångt och mycket att proaktivt förebygga incidenter. Detta genom att dokumentera, larmsätta och arbeta bort grundorsaker till att incidenter uppstod. Med tiden bidrog Petter till att applikationsdriften blev allt mer automatiserad.


Connect with me

Kompetenser & erfarenheter

System Arktitekt
Applikations specialist
Tjänsteutveckling av driftstjänster
Dokumentation
Flytande Svenska och Engelska i både tal och skrift

Certifikat & utbildning

2013 Ipv6
2011 WAS 7
2011 ITIL 3
2012 Updating SQL2005
2004 Windows 2003 AD
2001 Windows 2000 Säkerhet
2001 Windows 2000 Internetworking/Kom
2001 TCP/IP för Windows 2000
1998 IT-Säkerhetskurs
1998 Postmaster X.400
1997 TCP/IP
1997 Windows NT 4.0 Server

  • #Applikationsdrift
  • #IT Arkitektur
  • #IT Rådgivning
  • #Projektledning
  • #QlickView
  • #ITIL
  • #Microsoft Exchange
  • #Tjänsteutveckling
  • #Processutveckling

About GetIT Nordic

GetIT Nordic is a consulting and advisory company that started in 2012 by Alfred Ström. We have operations in Sweden and Norway, with its head office in Gothenburg. We assist our customers with advice and delivery of projects to improve efficiency and create opportunities to invest in a more efficient manner than has been done historically. Today's IT is extremely agile , therefore GetIT Nordic chosen to be completely disconnected to suppliers when we want to be completely independent and unbiased in our recommendations .

GetIT Nordic has since had a good performance , we are now about 25 employees in Sweden and Norway.

We believe that success does not come out of itself, but through hard work and by giving that little extra. Therefore, the additional involvement is a core value at GetIT Nordic.

Some of our customers